Stor dansk kommune advarer borgerne: Kan medføre en alvorlig sundhedsrisiko

03/11/2023 09:16

Kamille Isaksen

Indland
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Den ekstreme nedbør har fået store konsekvenser for den danske kommune.

Mest læste i dag

Det er nok ikke gået ubemærket hen for nogen, at de seneste uger har været fyldt med ekstreme mængder nedbør. 

Aarhus Kommune står derfor nu over for en alvorlig situation som følge af det kraftige regnvejr, der har ramt landet. Det har nemlig forårsaget overløb fra kloaksystemerne, hvilket har medført spildevandsudledning i søer, vandløb og endda i badevandet.

Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse

En udtalelse fra områdechef Simon Grünfeld fra forvaltningen for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger alvoren i situationen, idet han advarer om den alvorlige sundhedsrisiko, som oversvømmelsen medfører.

som oversvømmelsen medfører.

“Vi står lige nu i en situation, som vi skal tage alvorlig. Spildevand er ikke alene løbet ud i søer, åer og i havet, men det kan også findes i overfladevand, og det kan altså medføre en alvorlig sundhedsrisiko at komme i kontakt med det. Skulle man komme i kontakt med vandet anbefaler vi grundig vask og at kontakte en læge.”

Han anbefaler borgerne at vaske sig grundigt, og hvis de skulle komme i kontakt med forurenet vand, bør de kontakte deres læge omgående. Desuden opfordres folk til at opsøge lægehjælp, hvis de oplever influenzalignende symptomer efter at have været i kontakt med spildevand.

For at forhindre Viby Renseanlæg i at blive oversvømmet, vil Aarhus Kommune fjerne broen ved Ormslevvej for at sikre bedre gennemløb til Døde Å. Derfor bliver Ormslevvej afspærret fra tidlig morgenstunden, og omkørselsruter vil blive anvist til busser og cyklister.

Aarhus Kommune har ikke angivet den præcise varighed af afspærringen på Ormslevvej i deres pressemeddelelse.