Straffeattest

04/07/2018 13:30

webmaster

Indland
Straffeattest
Sådan bestiller du din straffeattest online. Foto: Scanpix
De fleste ved, hvad forskellen mellem en ren og en plettet straffeattest er, men de færreste ved, at der rent faktisk er flere former for straffeattester, og hvornår en straffeattest kan gå fra at være plettet til at være ren.

Mest læste i dag

Måske er du stødt på spørgsmål omkring ren straffeattest i forbindelse med arbejdssøgning. 

For de fleste er dette ikke noget problem at fremskaffe, men hvilken type straffeattest bruges hvornår, og hvordan foregår det?

Straffeattest

Der er tre forskellige typer af straffeattester, der er beregnet til hver sit formål.

 • Den private straffeattest
 • Offentlig straffeattest
 • Børneattest

Den private straffeattest

Den private straffeattest er den eneste attest med straffeoplysninger, du kan få udleveret som privatperson. 

Det er den, du kan få brug for, når du eksempelvis søger job, og den er gratis at få udstedt.

En privat straffeattest indeholder oplysninger om, hvorvidt du har overtrådt:

 • Straffeloven – dvs. domme, bøder, frakendelser og tiltalefrafald med vilkår. 
 • Lov om euforiserende stoffer - domme og tiltalefrafald med vilkår. 
 • Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning - domme og tiltalefrafald med vilkår 

Tiltalefrafald med vilkår kan f.eks. betyde at der skal betales en bøde, at man skal følge undervisning eller behandling, eller at man ikke må begå nye strafbare forhold.

Hvor længe en lovovertrædelse bliver på den private straffeattest afhænger af overtrædelsens karakter, men det er altid i to til fem år regnet fra at en bøde er betalt, en dom er afsagt eller at løsladelsen har fundet sted. 

Der er særlige regler, hvis overtrædelsen har fundet sted, inden personen er fyldt 18 år, og den første strafferetlige afgørelse fremgår ikke af straffeattesten, medmindre at man inden for tre år fra første afgørelse begår et eller flere strafbare forhold. 

Den ordning gælder dog ikke i sager, hvor der er idømt en ubetinget frihedsstraf eller en behandlingsdom.

Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt tages til gengæld ikke med - heller ikke, hvis det drejer sig om andre afgørelser end den første. 

Du har mulighed for at få din private straffeattest på et af følgende sprog, medmindre at den IKKE er ren.

 • Dansk
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk
 • Spansk

Er din straffeattest ikke ren, får du den KUN på dansk.

Er du er i tvivl om der er pletter på din straffeattest, kan du på politiets hjemmeside læse mere om, hvad der står på en privat straffeattest, og hvor længe det står der.

Bestil straffeattest online

Den private straffeattest kan bestilles digitalt, og du skal have NemID og være tilmeldt e-Boks – Digital Post. Bestil straffeattest online og du vil modtage den inden for et par timer.

Det er derfor den hurtigste måde at gribe det an på, hvis du f.eks. sidder med en ansøgning, du skal have afsted og lige skal have den rene straffeattest.

Men skal straffeattesten af en eller anden grund gennemgås manuelt, fordi den eksempelvis ikke er ren, kan du risikere, at der går op til fem hverdage, så sørg altid for at bestille din straffeattest i så god tid som muligt.

Er du en af dem, der er fritaget for Digital Post, kan du bestille din straffeattest digitalt og få den sendt til folkeregisteradressen.

Det er ikke nødvendigvis en fordel at afhente straffeattesten selv på en politistation. Ekspeditionstiden kan være længere her.

Bor du i udlandet og har du ikke NemID, skal du gå ind på politiets hjemmeside og læse om, hvordan du så gør, for så er processen for at få straffeattesten udstedt en anden. 

Du kan max. bestille to private straffeattester pr. døgn, og du kan max. bestille fem private straffeattester inden for en periode på 14 dage. 

Det tæller dog kun som én straffeattest, hvis du bestiller private straffeattester på flere sprog.

Straffeattest under 18 år

Du kan bestille en privat straffeattest uden dine forældres tilladelse fra du er fyldt 15.

Offentlig straffeattest

Denne straffeattest kan du ikke selv bestille, da det kun er forbeholdt politi og offentlige myndigheder og bestemte situationer. 

Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer bestille en offentlig straffeattest på en privatperson, hvis personen har givet samtykke til det.

Den kan kun udstedes, hvis det fremgår af reglerne, at der må udstedes en offentlig straffeattest i den konkrete situation.

Samtlige overtrædelser af straffeloven samt andre overtrædelser af loven er med i denne type straffeattest, hvis de har ført til en eller anden form for straf. 

Er en oplysning landet på denne straffeattest, står den der mindst 10 år efter lovovertrædelsen.

Straffeattesten er gratis og sendes inden for fem hverdage fra personen har givet sit samtykke til den myndighed, der har udbedt sig den.

Hvad er en børneattest

En børneattest sikrer, at en voksen, der arbejder med børn, hvad enten det foregår som ansat eller på frivillig basis, ikke har været straffet for overgreb på børn.

Du kan ikke selv bestille en børneattest, men har du eksempelvis søgt job inden for en offentlig myndighed, privat virksomhed, en institution eller en idrætsforening og skal du beskæftige dig med børn under 15 år, kan de bestille en børneattest hos politiet via virk.dk. 

Medarbejderen, ansøgeren eller den frivillige skal give samtykke til at attesten udstedes.

Børneattesten er, som de andre straffeattester gratis, og bliver sendt til virksomheden/organisationen/myndigheden inden for ti hverdage fra at samtykket er givet.