Ulovlig Bilka stoppes

Foto: Shutterstock

Det statslige Planklagenævn har helt usædvanlig besluttet, at en klage om etablering af en Bilka i Hjørring, skal have opsættende virkning, indtil klagenævnet på et senere tidspunkt træffer en konkret afgørelse i sagen.

Det er kun tre måneder siden, at et flertal i byrådet i Hjørring vedtog et kommuneplantillæg og en lokalplan, som skulle tillade byggeri af en Bilka dagligvarebutik ved siden af den eksisterende A-Z i Hjørring. 

Den beslutning blev der imidlertid klaget over, da der – efter klagernes mening – ville blive tale om et hypermarkedslignende indkøbscenter i modstrid med planlovens detailhandelsbestemmelser. 

Det oplyser De Samvirkende Købmænd i en pressemeddelelse

"Planklagenævnet finder, at der i den aktuelle sag er forhold, der kan begrunde, at nævnet fraviger hovedreglen om, at en klage ikke har opsættende virkning," skriver nævnet i sin afgørelse og fortsætter: 

"Ud fra en foreløbig vurdering på det foreliggende grundlag, kan der efter nævnets opfattelse være en vis sandsynlighed for, at planlovens § 5 m ikke er overholdt i den konkrete sag. Hertil kommer, at det efter nævnets opfattelse kan være vanskeligt at gennemføre en fysisk lovliggørelse, såfremt klageren senere måtte få medhold. Planklagenævnet har derfor besluttet at tillægge klagen opsættende virkning. Afgørelsen betyder, at kommuneplantillægget og lokalplanen ikke må udnyttes, mens klagesagen verserer”. 

Det vækker også håb understreger administrerende direktør, John Wagner, hos De Samvirkende Købmænd, og påpeger følgende: 

"Afgørelsen er også tillidsvækkende i forhold til retstilstanden på dette lovområde, som har været stærkt udfordret af en ulovlig opført Bilka i Horsens og Fields i Ørestaden. Det er og bliver to for mange – en tredje havde været en total underminering af gældende planlovgivning," siger John Wagner.

Læs også

På søndag sker det: Rema 1000 med helt vanvittigt tilbud

 

 

 

Dagens Gossip