Video: 50 læger i demonstration mod nedlæggelse af lægevagten

Lørdag var 50 læger i kitler mødt op til demonstration i København mod lukning af lægevagten til fordel for 1813.

Efter 31. december er lægevagten i Region Hovedstaden fyret, og i stedet vil du blive mødt af en sygeplejerske i telefonen, når du fremover skal ringe: 1813.

- Der var en fantastisk opbakning fra byens borgere, som i mange tilfælde slet ikke var klar over Regionsrådets beslutning om fyringen af lægevagten og ikke mindst konsekvensen heraf. Der venter Regionens borgere et chok efter 31. december, siger en af initiativtagerne bag demonstrationen, kommende praktiserende læge, Frederik Liljefred og fortsætter:

- Som læge er jeg meget bekymret og ser med alvor på den beslutning Region Hovedstaden har taget om at nedlægge lægevagten. Både ud fra et fagligt, men også ud fra et menneskeligt synspunkt. Jeg frygter, at de svage og ældre patienter bliver taberne.

LÆS OGSÅ: Sygdomme

Det underbygges af en netop gennemført YouGov-undersøgelse, der viser, at borgerne og særligt de ældre og svage er utrygge ved 1813. 77 procent af de ældre borgere (over 65 år) i Region Hovedstaden mener, at det er en forringelse, og 62 procent føler sig ligefrem utrygge ved udsigten til at få en sygeplejerske i røret frem for en læge.

Region Hovedstaden nedlægger lægevagten til trods for at undersøgelser fra England, Holland og Sverige har vist, at når sygeplejersker sidder ved telefonen, øges presset på skadestuerne med op til 20 procent og medfører 15-20 procent flere indlæggelser.

LÆS OGSÅ: Sproget

Men vigtigst af alt: Sygeplejersker undervurderer graden af akuthed i op til 40 procent af tilfældene.

- Borgerne i Region Hovedstaden må frygte forlængede ventetider i de medicinske modtagelser, skadestuer og i lægekonsultationerne og det kan ende med fatale konsekvenser, slutter Frederik Liljefred.

Se videoen nedenunder...

Pensionsguide - læs om ældrecheck og folkepension.

 

Dagens Gossip