Oversigt over de nye bødetakster: Så meget koster forseelser i trafikken

Mange af bøderne blev sat væsentligt op, for at dæmme op for uhensigtsmæssig opførsel i trafikken.  

 Bil:

 

Ikke bruger sikkerhedssele (gælder også hvis du er passager)

1500 kr.

Bruger håndholdt mobiltelefon under kørslen

1500 kr.

Kører over for rødt

2000 kr. + klip

Ikke har sørget for, at passagerer under 14 år anvender sele

2000 kr. + klip

Ikke har fastspændt børn under 135 cm i godkendt udstyr

2000 kr. + klip

Placerer barn i bagudvendt barnestol v. aktiv frontairbag

1000 kr.

Har forkert/mangelfuld lygteføring

1000 kr.

Har nedslidte dæk (under 1,6 mm slidbane), pr. dæk

1000 kr.

Ikke giver tegn

1000 kr.

Ikke respekterer færdselstavle eller pile

1500 kr.

Kører ulovligt i nødspor

2000 kr. + klip

Overskrider spærrelinje v. overhaling

2000 kr. + klip

Overhaler ved fodgængerfelt

2000 kr. + klip

Overhaler hvor der er overhaling forbudt

2000 kr. + klip

Overhaler højre om

2000 kr. + klip

Overtræder ubetinget vigepligt

2000 kr. + klip

Kører mod færdselsretningen

2000 kr. + klip

Kører for tæt på den forankørende

2000 kr. + klip

Kører uforsvarlig slalomkørsel i tæt trafik

2000 kr. + klip

Kører om kap/væddeløbskørsel

2000 kr. + klip

Kører over jernbanespor, når det er givet stopsignal

2000 kr. + klip

Ikke anvender advarselstrekant (v. havari)

1000 kr.

Har diverse fejl og mangler v. køretøjet, pr. fejl

1000 kr.

Standser/parkerer ulovligt på motorvej/motortrafikvej

1000 kr.

Overlader føringen til person, der ikke lovligt kan køre køretøjet

2500 kr.

Kører uden at have erhvervet/generhvervet kørekort (1. gang)

7000 kr.

Ikke har medbragt kørekort under kørsel

1000 kr.

Motorcykel:

Kører uden hjelm/ikke har spændt hjelmen

1500 kr.

Kører ved siden af andet køretøj

1000 kr.

Transporterer børn under 5 år på tohjulet motorcykel

2000 kr. + klip

Ikke har sørget for, at passager under 14 år har styrthjelm på

2000 kr. + klip

Transporterer barn under 135 cm på tohjulet motorcykel, uden at barnet sidder på særligt barnesæde

2000 kr. + klip

Har flere passagerer med, end motorcyklen er godkendt til (bøde til alle)

1000 kr.

 Cykel:

 

 Kører uden lys i lygtetændingstiden

 700 kr.

 Bruger håndholdt mobiltelefon under kørslen

 1000 kr.

 Har fejl/mangler v. bremser, reflekser mv.

 700 kr.

 Kører over for rødt

 1000 kr.

 Kører mod færdselsretningen

1000 kr.

 Cykler i et fodgængerfelt

 700 kr.

 Cykler på cykelstien i venstre side

 700 kr.

 Ikke respekterer færdselstavle eller pile

 700 kr.

 Overtræder ubetinget vigepligt

 1000 kr.

 Ikke giver tegn

 700 kr.

 Kører uden hænder på styret

 700 kr.

 Cykler på fortov/gangsti

 700 kr.

 Holder fast i andet køretøj

 700 kr.

 Er to personer på cykel m. et sæde (bøde til begge)

 700 kr.

 Placerer dig forkert før/mens du svinger

 700 kr.

 Har en klokke, der ikke virker

 Advarsel

 Fodgængere:

 

Går over for rødt

 700 kr.

Ikke bruger fodgængerfelt/fortov mv.

 700 kr.

Færdes ulovligt på motorvej/motortrafikvej

 700 kr.

Kører på skateboard/løbehjul mv. på vejen

 700 kr.

Står på skateboard/rulleskøjter mv. efter køretøj

 700 kr.

Hvis du laver flere overtrædelser bliver bøderne lagt sammen.

 

Dagens Gossip