El-løbehjulet er op imod 96% mere økonomisk end bilen

Vi lever i en tid, hvor bæredygtighed tænkes mere og mere ind i økonomi og produktion, og hvor produkter ikke længere blot skal være rentable for producenten og en tilfredsstillelse for kunden.

Sponsoreret indhold

Det skal i højere grad også gå op i det store miljøregnskab, og det skal i den forbindelse helst svine mindst muligt og ligge lavt i omkostninger og drift. 

Alt lige fra flyrejser til produktion af sko udregnes nu også for sit Co2-aftryk. I den forbindelse har hele transportsektoren været underkastet en del granskning. Produktionen af grønnere hybrid-biler og el-biler er steget i takt med at flere og flere nationer nu har erklæret officielle mål for indstillingen af produktion af diesel og benzindrevne biler. Transporten bliver mere og mere grøn, men især en afkrog af moderne transport har været overset i den store snak om økonomi og miljø: den mikromobile del af transporten og herunder især el-løbehjulet. 

Det ændres der dog på nu. Mikromobilitetsmediet Ride Electric satte sig for at lade el-løbehjulet stå sin prøve i en sammenligning med biltransport i bylivet. Den omfattende test konkluderede at man med el-løbe-hjulet fremfor bilen opnåede en besparelse på hele 96,1%. I testen fremlægges og dokumenteres der udførligt, hvordan man er nået frem til de respektive tal. 

El-løbehjulet slår selv Teslaen på miljø-fronten

Det kan lyde som en overdrivelse, men det er ikke desto mindre et faktum set ud fra en isoleret specifik brug af el-løbehjulet vs elbilen. Bor man i byen og lader sig transportere rundt indenfor bygrænsen, vil et elektrisk løbehjul selv slå en Tesla på den miljømæssige konto. Begge er eldrevne køretøjer og udleder ingen Co2, men her stopper så lighederne. Sammenligner man produktionsomkostningerne for en Tesla med omkostningerne for at skabe et el-løbehjul ser tingene anderledes ud. Her vil et elektrisk løbehjul til enhver tid være mere økonomisk og mere bæredygtig end selv en Tesla, såfremt sammenligningsgrundlaget baseres udelukkende på bykørsel og med den betingelse af de to køretøjer kun er ment til at skulle benyttes af en person. 

Maksimal mobilitet med mikromobilitet i byrummet

Der er ingen tvivl om, at et e-løbehjul har sine begrænsninger, hvis det drages ind i en sammenligning med køretøjer til brug for længere distancer og til brug for flere personer. Her har løbehjulet sine naturlige ulemper og begrænsninger, og det er klart, at Ride Electrics omfattende undersøgelse af el-løbehjulet vs bilen udelukkende baserer sig på bykørsel. 

Selvom visse e-scootere kan hive sig op på en maksimal kørselsrækkevidde på 50 km, så er det ikke et køretøj, der er beregnet til at skulle meget længere ud end til bygrænsen. Derudover har de fleste e-løbehjul også sine begrænsninger i forbindelse med stigninger, så snart man rammer det mere kuperede terræn på landet, vil det mikromobile køretøj møde sine klare udfordringer. Et el-løbehjul i byrummet er dog en helt anden sag, og det er her at både det økonomiske og miljømæssige aspekt overtrumfer stort set andre køretøjer end cyklen. Mobiliteten er tæt på total på de små sidegader og større trafikårer i byen, da reglerne for el-løbehjul er meget identiske med cykelreglerne i bytrafikken. 

Selv offentlig transport kommer til kort

Et andet aspekt som kommer under belysning i Ride Electrics undersøgelse er den offentlige trafik. Offentlig trafik fremhæves i enhver diskussion som værende den ultimative løsning til bedre og mere miljøvenlig transport i byrummet. Økonomisk står det dog ikke distancen i sammenligning med den langt billigere el-løbehjulsdrift. 

Ud fra et hygiejnemæssigt synspunkt fremhæver undersøgelsen også, at el-løbehjulet er at foretrække frem-for eksempelvis offentlig transport, hvor folk er stuvet mere sammen. Under en global pandemi opfordres folk til isolation og afstand, selv i det offentlige rum, og netop dette krav imødekommer løbehjulet langt bedre end eksempelvis busser, tog og metro ville kunne gøre det. 

Fleksibilitet på farten

Selvom fleksibilitet ikke nødvendigvis er ensbetydende med hverken økonomi eller miljø, så er det stadig en af de uovertrufne fordele ved brug af mikromobile køretøjer som el-løbehjul. Alene det at selv de mest kraftfulde løbehjul stort set intet fylder, så vil man altid have en fordel i trafikken grundet den store mobilitet og fleksibilitet. Mange el-løbehjul er endda så portable, at man kan folde dem samme og tage dem med indenfor på sin destination, om det så er arbejdspladsen, uddannelsesstedet eller hos vennen, kæresten eller familien. 

Du står heller ikke overfor to af ethvert storbymenneskes største trafikale frustrationer: kødannelse og manglen på parkeringsplads. Du snor dig igennem trafikken med en lethed som en cykel, du hopper bare af og folder løbehjulet sammen, når du når frem. Ikke engang frygten for tyveri er en bekymring

 

 

Dagens Gossip