Synopsis

02/03/2018 14:45

Nils Würtzenfeld

Livsstil
Synopsis
Synopsis. Foto: Shutterstock
En synopsis er typisk en gennemgang af et produkt eller en opgave. Den indeholder en række gennemgående punkter, der fungerer som analytiske værktøjer.

Mest læste i dag

Ordet synopsis betyder 'en sammenfatning af noget længere'. Dermed er en synopsis - eller synopse - en mere eller mindre detaljeret sammenfatning, oversigt eller analytisk gennemgang af et længere produkt.

Hvad er en synopsis

En synopsis bruges først og fremmest i forbindelse med et udkast til en planlagt film, et manuskript eller en drejebog, men er med tiden blevet et fast begreb i forbindelse med opgaveskrivning på uddannelsesinstitutioner.

Synopsis

Synopsis. Foto: Shutterstock

I akademiske og uddannelseskredse kendes en synopse primært som et oplæg til en større opgave med problemformuleringen, disposition og emneafgrænsning – ikke mindst fordi udformningen af en synopsis blev en del af den eksamensform, som i 2005 blev vedtaget for danske uddannelsesinstitutioner.

Synopsis - en struktureret gennemgang

Når man udarbejder en synopse, skal den indeholde en række punkter, der varierer alt efter opgavens karakter samt de krav, der er pålagt vedkommende. En synopsis kan desuden også have forskellig form afhængig af uddannelsesinstitution.

En synopsis er dog typisk meget struktureret opbygget, hvilket skal gøre det let at forstå sammenhængen og skabe overblik over opgaven.

En synopse skal typisk indeholde både begrundelse for valg af emne, kildeanvisning, problemformulering, disposition og litteraturliste.

Er man studerende på en videregående uddannelse, må en synopsis typisk ikke være mere end to sider eksklusiv forside, mens den på de gymnasiale uddannelser i en eksamens-regi skal være på omkring tre-fem sider, eksklusiv forside, litteraturliste og eventuelle figurer og tabeller.

Synopsis

Synopsis. Foto: Shutterstock

På flere uddannelser forekommer også 24-timers og 48-timers synopsis-eksamener, hvori man har enten 24 eller 48 timer til at lave sin synopsis og derefter fremlægge den som en præsentation.

Eksempel på en analyse

Herunder optræder et synopsis eksempel og de punkter, som den typisk indeholder:

  • Angivelse af overemne og delemne
  • Emnebegrundelse
  • Problemformulering
  • Underliggende problemstillinger
  • Delkonklusioner – ud fra arbejdet med de underliggende problemstillinger
  • Sammenfattende konklusion og perspektivering – ud fra problemformuleringen
  • Disposition for fremlæggelsen
  • Beskrivelse af produktet og hvordan det benyttes i fremlæggelsen
  • Litteraturliste