Normalside

Så mange tegn er der på en normalside.

En normalside er et vidt begreb, og derfor kan det være lidt svært at finde ud af, hvad det dækker over. Her kan du se, hvad der regnes for at være det rigtige.

Der er ikke noget, der hedder en standardiseret normalside, selvom det ville være praktisk. 

Normalside

Forkortelsen for en normalside er (ns). Normalside er et udtryk for, hvilket antal tegn der anses for at udgøre en normeret side. 

Betegnelsen bruges på uddannelsesinstitutionerne, men det er som sagt vidt forskelligt, hvad de forskellige institutioner opfatter som værende det normale.

I princippet kan en normalside dække over 1300 og helt op til 2800 tegn for en almindelig tekst, og det er jo noget af et spring.

Der er ikke umiddelbart nogen forklaring på, hvorfor der ikke er en standardiseret tilgang til, hvad en normalside skal dække over.

Hvad er en normalside i folkeskolen?

I folkeskolen slipper man ikke overraskende noget billigere i antallet af tegn.

Her lyder en normaleside på 1300 tegn, hvis man skal tro folkeskoleloven, når de skriver om tekstopgivelse i eksamensøjemed.  

De 1300 tegn gælder dog kun for prosa, da reglen ikke giver så meget mening i andre sammenhænge eksempelvis poesi. Her slipper man med 30 tegn for en normalside i stedet.

Man kan dog komme ud for andre formater og former end tekst, men lyd, billeder og video bliver heldigvis ikke opregnet i folkeskolen.

Hvad er en normalside i gymnasiet?

I gymnasiet opererer man med et antal tegn på 2400 med mellemrum i et tekstdokument. I modsætning til folkeskolen tæller man også her illustrationer med, og de svarer til 750 tegn i et dokument.

Hvad er en normalside på universitetet?

Her er normalsiden oftest på 2400 tegn inkl. mellemrum, eller 2200 uden, men den kan være længere.

Det er ikke tilfældigt at det ofte 2400 anslag valget er faldet på.

Normen stammer nemlig helt tilbage fra dengang skrivemaskinerne var det ypperligste teknologiske vidunder på kontoret, på studiet og i hjemmet.  En opgave eller et manuskript skrevet på mekaniske skrivemaskiner, blev afleveret på papir i størrelsen A4. Her var 40 linjer med en linjeafstand der hed 1,5, og så var der 60 anslag til rådighed per linje.

På den måde blev det færdige dokument generelt let læseligt.

Det blev hverken hæmmet af for tæt beskrevne linjer og ord, eller en margin, der var for smal til at underviseren eller censor kunne håndskrive sine kommentarer omkring opgaven.

Definitionen på Professionshøjskolen Metropol

På professionshøjskolen Metropol, har man valgt at definere en normalside anderledes. 

Her er den på 2.600 anslag, hvilket inkluderer tegn, mellemrum, tabeller, illustrationer samt fodnoter og alt andet. 

Til gengæld regnes Illustrationer, billeder og modeller, for at fylde det samme antal anslag som almindelig tekst ville fylde på det område som illustrationen fylder. 

Normalsider inden for forlag

Mange har svært ved at finde ud af, hvad en normalside er, når der er tale om en bog, men inden for forlagenes verden opererer man ikke med normalsider.

Her opererer man med ord i stedet eksempelvis kan en almindelig voksenroman typisk fylde 60.000 ord.

Men også her er der forskel på, hvordan forlagene sætter en bog – altså antallet af linjer og mængden af luft på siderne, hvilket betyder, at det kan være svært at afgøre ud fra antallet af ord, hvor kort eller lang en bog kommer til at være i sin trykte form, når den ligger færdig.

Selve skrifttypen har også betydning, for der kan være betragtelig forskel på længden af to manuskripter alt afhængig af hvilken skrifttype der benyttes.

Nogle skrifttyper fylder langt mere end andre. 

Eksempelvis vil den samme tekst skrevet med skrifttyperne calibri og arial ikke fylde det samme – heller ikke selvom de bliver skrevet med den nøjagtig samme skriftstørrelse eksempelvis ’12’.

Huskeregel hvis du er i tvivl

Er du i tvivl om, hvor mange tegn, du har brugt i en tekst, kan stort set alle tekstprogrammer vise dig, hvor mange tegn der er brugt med eller uden mellemrum.

Der findes også ordtællere på nettet, hvor du kan afprøve teksten. Du skal blot google ordet ’ordtæller’, og så kommer der masser af gode muligheder frem.

Er du i tvivl om, hvad der menes med antallet af anslag, så spørg altid underviseren eller den pågældende uddannelsesinstitution om, hvilke retningslinjer der er der. Husk også at spørger til, hvad illustrationer tæller som, og om tallet er med eller uden tegn og mellemrum.

Er dette ikke muligt, er det bedst at gå efter 2400 anslag inkl. mellemrum, da det er den mest gængse.

Dagens Gossip