1. juli kommer nye regler: Årslønnen skal beregnes anderledes

Emil Martesen

3 uger siden

|

17/06/2024
Nyheder
Foto: Shutterstock
Den 1. juli kommer nye regler.

Dagens topnyheder

Fra 1. juli 2024 træder en række lovændringer i kraft med det formål at forbedre behandlingen af arbejdsskader.

Ændringerne, som er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, har til hensigt at hjælpe tilskadekomne med hurtigere at vende tilbage til arbejdsmarkedet, reducere sagsbehandlingstiden og gøre sagsforløb enklere.

Brian Bruun Hansen, der er advokat ved Ret & Råd København, ser positivt på de nye love:

"Der er gode intentioner i lovændringen. Det bliver spændende at følge, om ændringerne giver en mere effektiv behandling af arbejdsskadesager, så de tilskadekomne kan få den nødvendige støtte hurtigere og vende tilbage til arbejdsmarkedet."

Sådan skriver Ret & Råd advokater i en pressemeddelelse.

Uddannelsesgodtgørelse som central nyhed

En af de væsentligste ændringer er indførelsen af en uddannelsesgodtgørelse.

Godtgørelsen kan tildeles tilskadekomne, hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) endnu ikke har truffet en endelig afgørelse om erhvervsevnetabet, og hvis den tilskadekomne har et varigt mén på mindst 10%.

Godtgørelsen er beregnet til at hjælpe dem, der ikke længere kan arbejde i deres tidligere job, med at opkvalificere sig og finde nye muligheder på arbejdsmarkedet.

"Uddannelsesgodtgørelsen giver de tilskadekomne en mulighed for at opkvalificere sig og få en ny begyndelse på arbejdsmarkedet. Uddannelsesgodtgørelsen er en nyskabning i arbejdsskadesikringsloven, og det kan forhåbentligt blive en vigtig støtte for dem, der ikke længere kan arbejde i deres tidligere job," forklarer Brian Bruun Hansen.

Tilskadekomne kan tage en erhvervskompetencegivende uddannelse og modtage godtgørelse i op til 48 måneder på 83% af årslønnen, dog mindst 110% af den maksimale dagpengesats.

Godtgørelsen finansieres af staten og arbejdsskadeforsikringsselskaberne.

Nye beregningsmetoder for erstatning

En anden betydelig ændring er den nye metode til beregning af årslønnen, som nu vil tage udgangspunkt i lønoplysninger fra de seneste fem år før skaden, i stedet for kun året før ulykken.

Derudover er der indført større intervaller for fastsættelse af erhvervsevnetab, hvilket skal gøre vurderingerne mere præcise og retfærdige.

Flere ændringer i arbejdsskadesikringsloven

Andre vigtige ændringer inkluderer nye regler om genoptagelse af afsluttede arbejdsskadesager, indførelse af en voldsskadeforsikring for visse persongrupper, nye søgsmålsfrister og en forsøgsordning, hvor udvalgte forsikringsselskaber får kompetence til at træffe afgørelser om arbejdsskader.

Derudover forhøjes erstatningsniveauet for permanente behandlingsudgifter og hjælpemidler, og erstatning for tab af forsørger forlænges indtil barnets 21. år.

Brian Bruun Hansen ser frem til at følge, om ændringerne vil reducere de uholdbart lange sagsbehandlingstider og sikre bedre støtte til de tilskadekomne.