20 sagsanlæg fra misbrugte børn mod kommunen kan være på vej

admin

425 uger siden

|

20/05/2016

Dagens topnyheder

Fire søstre, der blev enten seksuelt misbrugt eller udsat for vold fra en stedfar, anklager den tidligere Skælskør Kommune for ikke at have reageret.

Sagen ventes at skulle for retten i december, og den type retssager kan blive almindelige herhjemme i de kommende år, skriver Jyllands-Posten fredag.

Børns Vilkår fortæller til avisen, at fem sager formentlig vil blive bragt for en domstol inden for et år, mens i omegnen af 20 andre sager er ved at blive vurderet.

- Vi ønsker at få undersøgt, om kommunen gjorde det, den skulle, for at hjælpe barnet dengang. Er det ikke tilfældet, skal kommunen gøres erstatningspligtig for den skade, der er forvoldt mod børnene, siger direktør Rasmus Kjeldahl til Jyllands-Posten.

Søstrene mener, at kommunen ikke førte tilstrækkeligt tilsyn med familien, og at den svigtede ved ikke at reagere på underretninger om overgrebene.

I dag har Skælskør Kommune skiftet navn til Slagelse Kommune. Borgmester Stén Knuth (V) fortæller, at han gerne ville have givet erstatning til de fire søstre, men at det "ikke er muligt inden for lovens rammer".

Det er rigtig og nødvendigt, at sager om misbrugte børn kommer for retten, mener Stine Jørgensen, der er lektor i socialret ved Københavns Universitet.

- I Danmark ligger den juridiske forpligtelse for at sikre det enkelte barns velfærd hos kommunerne, siger Stine Jørgensen til Jyllands-Posten.

- Hvis en kommune ikke har levet op til den forpligtelse, som det er tilfældet i disse grusomme sager, er det rimeligt, at der nu rejses et erstatningskrav mod disse kommuner.

Hun påpeger dog, at de to parter ikke har lige adgang til retssystemet.

- Børnene gennemfører typisk sagerne med det lave honorar, der gives efter reglerne om fri proces, hvorimod kommunerne, ofte sammen med KL, bruger enorme beløb på advokatomkostningerne, siger hun.

Også i sagen om de fire søstre har Slagelse allieret sig med Kommunernes Landsforening.

/ritzau/