82 højspændingsmaster afløses af 13 kilometer luftledning fra Fredericia til Middelfart

Området omkring Lillebælt har stor rekreativ værdi både for befolkningen i byerne og i nærområderne.  Derfor har Energinet.dk besluttet at forskønne området og erstatte de to eksisterende 400 KV-højspændingsluftledninger mellem Fredericia, Lillebælt og Middelfart med et kombineret jord- og søkabelanlæg.

To kabelovergangsstationer i Danmark C

Ved overgangen mellem luftledninger og det nye kabelanlæg skal der på Fredericia siden opføres to kabelovergangsstationer. Til det formål har Energinet.dk netop købt en 19.000 m2 stor grund i erhvervsområdet Dronningens Kvarter i Danmark C. På grunden bliver de to kabelovergangsstationer etableret i 2013, og de to 400 KV-ledninger bliver herfra ført i jorden.

På hele strækningen mellem Dronningens Kvarter på Fredericia siden og Skrillinge 4 km sydvest for Middelfart bliver der fjernet cirka 13 km luftledning, der vil blive erstattet af cirka 12 km jordkabel, hvoraf godt syv km bliver lagt som søkabler tværs over Lillebælt. Samtidig fjernes 82 højspændingsmaster.

Borgmester: Fantastisk projekt

- Når de store luftledninger og højspændingsmaster er fjernet, bliver kystlandskabet endnu smukkere, fordi de dominerende master og ledninger ikke længere forstyrrer øjet. Derfor er det et helt fantastisk projekt, både for os i Fredericia og hos vores naboer i Middelfart, siger Thomas Banke, borgmester i Fredericia Kommune.

Anlægsarbejdet ved Lillebælt begynder i starten af 2013, og de nye anlæg kan stå færdige i slutningen af 2013. Den gamle luftledning fjernes første halvår 2014.

Projektet bliver gennemført i et samarbejde mellem Energinet.dk, Naturstyrelsen og Fredericia og Middelfart kommuner.