Aalborg Universitet: Ildsjæl indtræder i bestyrelsen

Ulla Tofte, direktør og festivalchef i den erhvervsdrivende fond Golden Days, indtræder den 1. januar 2013  som nyt bestyrelsesmedlem i Aalborg Universitets bestyrelse. 
Hun overtager posten efter Birgitte Possing, der udtræder efter otte år.

Den 44-årige Ulla Tofte er uddannet cand.mag. i historie og fransk fra KU i 1998, og inden hun kom til Golden Days som festivalchef i 2003, var hun undervisningsassistent på DTU, hvor hun underviste i teknologihistorie.

Ulla Tofte har siden 1999 bestridt adskillige tillidsposter. Hun er bl.a. medlem af repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen og sidder i bestyrelsen for Søfartsmuseet, Det Kongelige Teater og Sagnlandet Lejre. I 2010 blev hun optaget i Blå Bog.

Et særligt udpegningsorgan valgte Ulla Tofte efter indstilling fra AAU’s bestyrelse.

 

Dagens Gossip