Aftale: Nye badebroer og grøftekanter skal åbne naturen

admin

425 uger siden

|

20/05/2016

Dagens topnyheder

Et flertal i Folketinget indgik fredag en aftale om en naturpakke, som blandt andet skal give danskerne bedre adgang til naturen.

Danskerne bor i stigende grad i de større byer, og besøg i naturen er ikke længere en almindelig aktivitet for børn og unge. Men det skal aftalen ændre på, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- Vi har været ambitiøse for at sikre os mod tilbagegang i biodiversiteten og for at sikre, at danskerne får adgang til naturen, også i byerne, siger Esben Lunde Larsen ved præsentationen af aftalen.

Aftalen lægger op til, at der skal skabes bedre vilkår for vilde dyr og planter i byerne ved at udnytte de grønne muligheder i byerne, som allerede findes - og skabe nye.

Det kan blandt andet være langs vejstrækninger, grøftekanter og cykelstier, hvor der er mulighed for at styrke dyrelivet og adgangen til en lille naturoplevelse midt i byen.

Også uden for de store byer skal adgangen til naturen styrkes. Med landdistriktsprogrammet er der afsat midler til at sikre skov, pleje af lysåben natur og etablering af vådområder.

Her er der ifølge aftaleparterne et uudnyttet potentiale for naturoplevelser, i takt med at dyrelivet vinde frem i de nye områder. Men lodsejere og myndigheder efterlyser støtte til at åbne for naturen i de nye områder.

Derfor afsættes der nu penge til, at kommuner, stat og lodsejere kan etablere friluftsfaciliteter i forbindelse med de nye naturprojekter under landdistriktsprogrammet, fremgår det af aftalen.

Pengene kan bruges til etablering af eksempelvis vandrestier, fugletårne, sheltere, badebroer eller cykelruter.

/ritzau/