Alle partier er enige om at prioritere i sygehusmedicin

03/04/2016 12:20

admin

Nyheder

Mest læste i dag

Mere sundhed for pengene, åbenhed og hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin.

Sådan lyder nogle af de prioriteringsprincipper for sygehusmedicin, som sundhedsminister Sophie Løhde (V) søndag fremlægger på baggrund af en aftale indgået mellem alle partier i Folketinget.

- Der bliver allerede prioriteret i dag, og det kommer der også til at blive fremadrettet. Men nu sikrer vi patienterne adgang til også fortsat at kunne få ny og dyr medicin, hvis det har en veldokumenteret effekt, siger Sophie Løhde.

Af aftalepapiret lyder syv principper, der ifølge Sophie Løhde skal "indhegne regionernes prioriteringsarbejde og på den måde sige til dem: Hertil og ikke længere".

Hvordan prioriteringen af medicin skal foregå konkret skal altså besluttes i regionerne, men med aftalepapiret har alle Folketingets partier nedfældet grænserne for prioriteringerne.

- Når vi snakker prioritering i sundhedsvæsenet, hvad for vidt angår sygehuslægemidler, så har vi at gøre med kernen i vores sundhedsvæsen.

- Der kunne vi fra Folketingets side læne os tilbage og sige, det må vi overlade til regionerne og se, hvad de finder på. Men jeg synes det her spørgsmål er for vigtigt til, at vi bare overlader hele opgaven og ansvaret til et bestyrelsesmøde hos Danske Regioner, siger Sophie Løhde.

De syv prioriteringsprincipper er faglighed, uafhængighed, geografisk ulighed, åbenhed, hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin, mere sundhed for pengene og adgang til behandling.

Det betyder blandt andet, at der skal ske en "grundig og systematisk vurdering af den behandlingsmæssige gevinst for patienterne", og at der skal inddrages den "nødvendige og tilstrækkelige faglige ekspertise" i vurderingen af lægemidler.

Aftalen lægger også op til, at brugen af medicin skal være ensartet over hele landet. Også i de tilfælde hvor nogle lægemidler bliver afvist som standardbehandling.

Sophie Løhde vil på vegne af Folketingets partier overdrage principperne til regionerne i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling torsdag.

Aftalen sker på baggrund af en række oplæg fra repræsentanter fra blandt andet Lægemiddelindustrien, Danske Regioner, Lægeforeningen og Danske Patienter.

/ritzau/