Allerede i år træder det i kraft: Ny aftale sikrer disse danskere mere løn

Skrevet af Emil Martesen

28/02/2024
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Allerede i år træder det i kraft.

Dagens topnyheder

I løbet af 2024 vil medlemmernes løn stige mærkbart. I 2025 får de en markant pensionsforbedring, som efter eget valg kan veksles til løn. Begge dele er tiltrængt efter en periode med høj inflation.

Sådan lyder meldingen i en pressemeddelelse.

I dag er der nemlig indgået forlig om OK24 for de knap 41.000 akademikerne i kommunerne.

Den samlede økonomiske ramme for forliget er ligesom i staten 8,8 procent. Allerede i løbet af 2024 stiger de kommunale lønninger forventeligt med 5,76 pct.  I 2025 venter både en lønforbedring og væsentligt løft af pensionen på 2,22 pct.

Formand for Djøf Offentlig Johanne Nordmann siger om overenskomstresultatet:

”Det har været min topprioritet at levere et resultatet, som medlemmerne konkret kan mærke på lønnen. Det får de nu med en samlet forbedring over to år på forventet 6,53 pct. og 2,22 procentpoint pensionsforbedring, som efter eget valg kan veksles til løn ”. 

Johanne Nordmann fortsætter:

"Når jeg har været rundt i landet på medlemsmøder, har beskeden været klar. Medlemmerne vil have mere i løn, for inflationen har kostet på købekraften. Jeg er tilfreds med, at vi med dette forlig reparerer på reallønnen.” 

Udover forbedring af lønnen har det for Djøf været vigtigt, at der ved forhandlingerne blev taget hul på, hvordan arbejdslivet kan tilrettelægges mere fleksibelt, så det passer til den enkeltes behov og livssituation. 

Johanne Nordmann konstaterer:

”Mange kommuner er gode til at tænke nyt i deres måde at tilrettelægge arbejdet på. Derfor er jeg glad for, at overenskomstens parter nu også tager nogle væsentlige skridt i en ny retning.  Vi indfører bl.a. en opsparingskonto, hvor medlemmerne kan spare en mindre del af deres pension op og hæve den, hvis de har behov for midlerne til andre formål. Derudover får medlemmerne mulighed for at spare op af 6. ferieuge. De ordninger vil vi gerne bygge videre på, når vi mødes til forhandlinger igen i 2026”.

For yderligere kommentarer fra Johanne Nordmann, kontakt pressechef Torben Gross, tlf. 21 49 01 73

Om Djøf

Djøf er fagligt fællesskab og fagforening for 110.000 ledere, medarbejdere, selvstændige og studerende i den private og offentlige sektor i Danmark og i udlandet – uanset akademisk baggrund.

Djøfs medlemmer er langtfra ens. Men de deler passionen for faglighed og akademisk udvikling. Og de er fælles om viljen til at gøre en forskel for mennesker, erhvervsliv, samfund og en bæredygtig fremtid.

Medlemmer af Djøf er direktører og dommere. Rådgivere og projektledere. Advokater og analytikere. Konsulenter og kommunikatører. Embedsmænd og eksperter. Forskere, finansfolk og fuldmægtige. Og mange flere.

Derfor driver Djøf faglig udvikling og inspiration, 1:1 rådgivning og karrieresparring, netværk og debat om aktuelle dagsordener og fremtidens arbejdsmarked. ​

Vi arbejder for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og et inkluderende arbejdsliv. Og vi bakker dig op – også juridisk, hvis du får brug for det.​

Lykkes du – lykkes vi alle.