Analytiker: Danske kampspecialister skal træne irakere

Det er endnu ikke konkretiseret, hvilke type danske soldater der skal deltage i en træningsmission af irakiske og kurdiske sikkerhedsstyrker, men det er sandsynligt, at Danmark vil trække på erfaringer fra en lignende opgave i Afghanistan.

Det vurderer Johannes Kidmose, der er militæranalytiker ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet.

Fredag er det blevet klart, at Danmark sender syv kampfly til Irak til kampen mod Islamisk Stat (IS) og derudover stiller med soldater, der skal rådgive og træne irakiske og kurdiske sikkerhedsstyrker.

I 2013 og dele af 2014 indgik omkring 50 danske frømænd, jægersoldater og andre specialister i "Task Force 7”, der gik ud på at træne afghanske sikkerhedsstyrker.

- Meldingerne fra Task Force 7 var overvejende positive i forhold til træningen af afghanske sikkerhedsstyrker, så det vil være god mening, hvis man trækker på de erfaringer, siger han.

Han vurderer, at den danske træningsmission er en del af en langsigtet strategi for at bekæmpe oprørsbevægelsen Islamisk Stat.

- Der er nogle delmål fordelt på både kort, mellemlang og lang sigt. Det første er at fjerne IS' evne til at udnytte sin militære infrastruktur, og det er derfor, man indsætter fly, siger Johannes Kidmose.

- Det næste skridt bliver så at gøre irakerne og kurderne i stand til selv at kunne varetage sikkerheden på jorden, og det er derfor, at man vil ruste de irakiske og kurdiske sikkerhedsstyrker bedre.

Danmark har i første omgang forpligtet sig til at være i Irak i 12 måneder. Johannes Kidmose vurderer, at luftangrebene formentlig vil være afsluttet til den tid.

- Men det kan godt være, at man på et tidspunkt finder ud af, at træningsmissionen måske skal forlænges, hvis det er nødvendigt for at opnå målene på lidt længere sigt, siger Johannes Kidmose.

Han tilføjer, at det muligvis kan blive kombineret med mere humanitære missioner.

/ritzau/