Anklaget for fup: Det Faglige Hus kræver undskyldning fra DSU

Det Faglige Hus, der har hovedsæde i Esbjerg, vil ikke finde sig at blive stemplet som en fupforretning.

Derfor må formanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), Camilla Schwalbe, derfor enten æde sine ord i sig igen eller imødese en stævning for æreskrænkelser.

Camilla Schwalbe har modtaget et brev med krav om at dementere de udtalelser, som hun fremsatte i medierne for tre uger siden, og hvor hun blandt andet stemplede gule fagforeninger som fupforretninger.

Udtalelserne faldt i en pressemeddelelse, efter at hendes partifælle, folketingsmedlem Leif Lahn Jensen, havde foreslået at fjerne fradraget på kontingent til alle andre fagforeninger end dem, der hører under LO og FTF samt dem, de godt kan lide.

Partiets fungerende politiske ordfører, Maja Panduro, tog straks afstand fra forslaget – men DSU-formanden bakkede ideen op.

I pressemeddelelsen kaldte hun blandt andet gule fagforeninger for ”arbejdsmarkedsnassere” og spurgte:

- Hvorfor i alverden skal skatteborgernes penge bruges til at støtte op om sådan nogle fupforretninger? Udtalelsen blev citeret på Ritzau, en stribe hjemmesider, i trykte medier og TV2 News.

- Det Faglige Hus en af de såkaldte gule fagforeninger, og vi vil af gode grunde ikke acceptere, at vi som fagforening (og A-kasse) for mere end 90.000 lønmodtagere beskyldes for at være nassere og ikke mindst for at være en fupforretning. Ordene mere end antyder, at der skulle være tale om snyd eller ligefrem strafbar adfærd og er en klar retsstridig krænkelse i strid med straffelovens § 267. Udsagnet er utvivlsomt langt ud over grænserne for, hvad der skal accepteres som led i den politiske debat, skriver chefadvokat i Det Faglige Hus, Mikael Marstal, blandt andet i brevet

Han kræver, at Camilla Schwalbe udsender en pressemeddelelse til samme gruppe af medier, hvor hun trækker sit udsagn tilbage og beklager anvendelsen af ordet ”fupforretninger”.

Endvidere skal hun utvetydigt tilkendegive, at der ikke er belæg for en sådan udtalelse. Dette skal ske inden for 10 dage, hvis hun vil undgå at blive stævnet for æreskrænkelser.

Ifølge straffeloven kan det udløse en straf til den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse.

- Vi er nødt til at reagere. Det Faglige Hus omfatter fagforeninger og en statsanerkendt a-kasse, hvor tingene kører lige efter bogen. Derfor kan vi ikke sidde Camilla Schwalbes anklager overhørig. Desuden er det vel også sundt, at hun lærer lidt om god opførsel, inden hun en dag ender i Folketinget. Kommer det så vidt som til en retssag, vil vi også kræve en større kompensation for den skade, hun har ønsket at forvolde - penge som vi naturligvis skænker til en velgørende organisation, siger landsformanden i Det Faglige Hus, Johnny Nim.

- For os er dette her et principielt opgør med det menneskesyn og den tankegang, der ligger til grund, når man vil dele lønmodtagere op 1. og 2. rangs borgere, i A- og B-hold eller i ”rigtige” og ”forkerte” lønmodtagere. Vi vil ikke finde os i den nedladende tone over for de 93.000 lønmodtagere, der har valgt os som fagforening og a-kasse. Organisationerne i Det Faglige Hus er demokratiske foreninger, og medlemmerne har ret til at vælge, som de gør. De betaler skat og yder ligeså meget til det danske samfund som alle andre, siger Johnny Nim.
 

 

Dagens Gossip