Annie Terp Thomsen starter valgkampen

Elo Christoffersen

|

30/05/2013

Dagens topnyheder

I 1993 blev Annie Terp Thomsen valgt som det første kvindelige socialdemokratiske byrådsmedlem i Lunderskov kommune. Til valget i november er hun den højst placerede kvinde på socialdemokratiets liste, og samtidigt blandt de medlemmer af Kolding Byråd der har siddet længst.

I disse dage starter hun sin valgkamp. Og meldingen er klar; forebyggelse fremfor behandling, en aktiv alderdom - og sidst, men ikke mindst, så maner hun til samarbejde mellem centrum og opland.

- Vi bør langt tidligere sætte ind overfor de mest sårbare familier. Vi kender tegnene, og ignorerer vi dem får det store konsekvenser senere hen. For mig er det ikke en umyndiggørelse – det er i alles interesse, barnets, samfundets og ikke mindst forældrenes, siger Annie Terp Thomsen.

Hun mener det samme skal gøre sig gældende på sundhedsområdet – fokus skal være på forebyggelse, så vi undgår opslidende sygdomsforløb, og ældreaktiviter skal derfor netop være aktive. Men mest opsigtsvækkende er hendes melding omkring samarbejdet mellem opland og hovedbyen Kolding:

- Kolding er et vækstcentrum, der har en reel mulighed for at være et alternativ til København. Vi må derfor ikke grave grøfter mellem opland og centrum – tværtimod er det for mig altafgørende at vi lader de to elementer supplere hinanden, så tilflyttere både har mulighed for pulsen i bylivet, og den adspredelse oplandet giver. Vi har altså både et attraktivt erhvervsliv, og samtidig meget smukke områder i oplandet. Ser vi det som en helhed, så er Kolding Kommune blandt landets mest attraktive, slutter Annie Terp Thomsen.