Atkins og Grontmij skal udvide dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens

Elo Christoffersen

11 år siden

|

06/05/2013

Dagens topnyheder

Banedanmark har indgået aftale med de to rådgivende ingeniørvirksomheder Atkins og Grontmij om at projektere udvidelsen af den 20 kilometer lange banestrækning mellem Vamdrup og Vojens fra enkeltspor til dobbeltspor. Dermed bliver der større kapacitet på strækningen til gods- og passagertog.

Projekteringen går i gang nu. Banen forventes klar til drift i 2015. Projektet omfatter såvel anlæg, elektrificering af nyt spor, opgradering af sikringsanlæg ved fire stationer, udskiftning og renovering af broer, udvidelse af banedæmninger, samt udskiftning af blødbundsområder.

Atkins, som er den ledende part i konsortiet, leverer projektering af de banetekniske dele. Grontmij står for projektering af de anlægstekniske elementer i projektet.

- Atkins og Grontmij leverede projektforslaget til udvidelsen af strækningen Vojens-Vamdrup i 2011. Det kommende projekteringsarbejde vil således være en fortsættelse af det gode samarbejde, siger Erik Haldbæk, direktør for Railways i Grontmij.

- Udbudsmaterialet til entreprenørerne skal ligge klar allerede i efteråret 2013, og byggeperioden vil ligeledes være forholdsmæssig kortvarig. Vores opgave er derfor at hjælpe Banedanmark til en optimal projektgennemførelse gennem et godt samarbejde mellem parterne og løbende koordinering af opgaverne, siger Eli Skop, direktør for Management i Atkins Danmark.

Central banestrækning

Banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens er en del af det europæiske TEN netværk og dermed et centralt forbindelsesled for trafikken mellem Skandinavien og resten af Europa.

Strækningen mellem Vamdrup og Vojens er enkeltsporet, og Banedanmark anlægger nu et dobbeltspor for at udvide såvel kapaciteten og som hastigheden, der opgraderes til 160 km/t på strækningen. Efter udvidelsen vil hele strækningen mellem Tinglev og Fredericia være dobbeltsporet.