Bagmandspolitiet anker næppe dom om kursfup

Det er tvivlsomt, om Bagmandspolitiet anker Vestre Landsrets frifindelse af to bankdirektører, tre bankansatte og Sparekassen Himmerland i sag om kursfup.

Konstitueret chef i Bagmandspolitiet Henrik Helmer Sten har endnu ikke nærlæst landsretsdommen. Med det forbehold har han forstået, at der er tale om en bevisfrifindelse af de tiltalte i sagen.

- Landsrettens dom er som udgangspunkt endelig. Ved helt særlige omstændigheder kan man undtagelsesvis få lov til at anke til Højesteret, siger Henrik Helmer Sten.

- Men er det rigtigt, at det er en bevisfrifindelse, er det hverken noget vi vil eller kan bringe videre til Højesteret. Højesteret tager ikke stilling til beviserne men til juraen i sagen, siger han.

Sagen handler om salg af aktier i Sparekassen Himmerland, der blev købt af Ebh Bank. Tiltalen gik på, at man ville vildlede markedet, da aftalen i 2008 blev lavet. Men landsretten mener ikke, at det er bevist, at det var hensigten.

- Retten finder det ikke tilstrækkeligt bevist, at det var hensigten. Man kan ikke udelukke, at aktierne blev købt, fordi man gerne ville have dem, siger Henrik Helmer Sten.

- Det skal selvfølgelig medføre en frifindelse, hvis landsretten ikke mener at kunne udelukke, at aftalen blev indgået, fordi man rent faktisk gerne ville have aktierne. Og så må man jo købe dem til den pris, man vil, siger han.

Umiddelbart mener Bagmandspolitiets chef ikke, at frifindelsen fredag vil få indvirkning på andre sager om kursmanipulation, der venter på at komme for retten.

- Forholder det sig sådan, at det er en bevisfrifindelse, så vil sagen ikke få betydning for hovedsagen om Ebh Bank. Det er en helt konkret afgørelse, og den kan falde anderledes ud i andre sager alt efter beviserne, siger Henrik Helmer Sten.

Frifindelsen har fået en af forsvarerne i sagen til at kritisere Finanstilsynet. Forsvarer Jakob Lund Poulsen sætter nu spørgsmålstegn ved, om man i tilsynet er i besiddelse af de tilstrækkelige kompetencer i sådanne sager.

Henrik Helmer Sten har ingen kommentarer til kritikken af Finanstilsynet. Hos Finanstilsynet oplyser man, at man heller ikke har kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt. Man vil nu nærlæse dommen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip