Behandlingsgaranti: Ændres fra en til to måneder

Skrevet af Finn Jensen

20/12/2012

Mest læste i dag

Alle borgere har hidtil haft ret til tilbud om behandling inden for en måned. I de tilfælde, hvor bopælsregionen ikke har kunnet tilbyde det, har borgeren haft ret til at blive behandlet på privathospital på det offentliges regning.

Folketinget har vedtaget at ændre behandlingsfristen og retten til behandling på privathospital til først at gælde efter to måneder. 

For alvorligt syge patienter vil retten dog fortsat gælde efter en måned.

Regionsrådsformand Bent Hansen (S) fra Region Midtjylland, forventer, at der fremover vil blive sendt lidt færre patienter til behandling på privathospitaler.

 - Lovændringen ligger godt i forlængelse af tidligere tiltag i Region Midtjylland, som har fokuseret på effektiv ressourceudnyttelse, blandt andet inden for det ortopædkirurgiske område. Med de ændrede behandlingsfrister kan vi nu pulje operationer og undersøgelser, af for eksempel skuldre, og på den måde opnå en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse, siger Bent Hansen.

Fakta om lovgivningen
Lovændringen vedrører alle patienter henvist efter 1. januar 2013, der skal i hospitalsbehandling, undtagen akutte patienter og patienter med kræft eller alvorlige hjertesygdomme.

Lovændringen gælder heller ikke for nuværende psykiatriske patienter. Det indgår dog i lovforslaget, at det på sigt skal udvides til psykiatrien.

Lovændringen betyder, at de omfattede patienter fra 1. januar 2013 skal tilbydes behandling inden for to måneder, frem for som nu en måned, med mindre deres sygdom vurderes at være alvorlig.

Vurderingen af om der er tale om alvorlig sygdom, foretages af hospitalslægerne på baggrund af henvisningen fra den praktiserende læge.

Såfremt et eller flere faglige kriterier er opfyldt, og såfremt der ikke er udsigt til spontan bedring, skal patienten tilbydes behandling inden for en måned.