Beskæftigelsen er faldet med 13.000 personer

Ifølge den stikprøvebaserede arbejdskraftundersøgelse (AKU) fra Danmarks Statistik er ledigheden nogenlunde uændret fra fjerde kvartal 2013 til første kvartal 2014. Til gengæld er beskæftigelsen faldet med 13.000 personer i samme periode - korrigeret for sæsonudsving.

Men faldet skal tages med et gran salt, vurderer chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Erik Bjørsted.

- Den mere pålidelige lønmodtagerbeskæftigelsesstatistik viste i sidste uge en markant fremgang i beskæftigelsen på 9000 fuldtidsbeskæftigede, siger han i en pressemeddelelse.

- Hvis der samtidig korrigeres for studerende, er AKU-ledigheden faldet med 1000 personer det seneste kvartal og med 14.000 det seneste år.

- Dagens tal rokker derfor ikke ved det overordnede indtryk af, at det stille og roligt begynder at lysne for det danske arbejdsmarked, og at der er udsigt til yderligere jobfremgang i 2014.

I forhold til samme kvartal året før faldt den ikkesæsonkorrigerede beskæftigelse med 24.000 personer, idet der er blevet 15.000 færre heltidsbeskæftigede og 9000 færre deltidsbeskæftigede.

I første kvartal var der 198.000 AKU-ledige personer i alderen 15-64 år, hvilket svarer til 7,1 procent af arbejdsstyrken i denne aldersgruppe.

I forhold til første kvartal året før er AKU-ledigheden faldet med 9000 personer i ikkesæsonkorrigerede tal. Blandt de AKU-ledige er der 10.000 færre dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, mens der er 5000 flere studerende, end der var for et år siden.

Det seneste år er den samlede ledighedsprocent for 15-64-årige faldet fra 7,9 procent til 7,6 procent. Men tallene er forskellige for kønnene. Mens kvinders ledighed er steget 0,2 procentpoint til 8 procent, er den for mændene i løbet af det seneste år faldet fra 7,9 til 7,3 procent.

Der er også forskel på de forskellige aldersgrupper. Det største fald i ledighedsprocenten er sket blandt de 45-54-årige, som har haft en nedgang fra 6,6 procent til 5,5 procent. Til gengæld har de yngste haft en lille stigning i ledighedsprocenten.

/ritzau/

 

Dagens Gossip