Betaling for brændeafgift splitter blå blok

19/06/2014 14:38

admin

Nyheder

Mest læste i dag

På Christiansborg er der bred enighed om, at den omdiskuterede brændeafgift skal væk. Men finansminister Bjarne Corydon (S) har svært ved at finde ligeså bred opbakning til en model, der kan betale for afskaffelsen af den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift.

Regeringen har allerede indgået aftale med Venstre om at betale regningen ved at hæve bundskatten med 0,28 procentpoint og samtidig sænke den grønne check, som alle voksne danskere får, fra 1300 kroner til 875 kroner.

Planen støder dog på modstand fra partier i blå blok.

De Konservatives formand, Lars Barfoed, har gjort det helt klart, at hans parti ikke lægger stemmer til, at bundskatten bliver forhøjet.

Det strider mod De Konservatives - og Venstres - princip om, at det skal blive billigere at være dansker, lyder det fra Barfoed, som ikke forsømmer at påpege, at Løkke før vækstaftalen med regeringen gentagne gange har fastslået, at bundskatten skal ned.

Lars Barfoed er til gengæld helt med på at skære i den grønne check. Faktisk kunne den grønne check fjernes helt, mener Barfoed:

- Den blev jo i sin tid indført for at kompensere for nogle afgifter, der ikke er der længere, sagde Lars Barfoed, da han onsdag mødte op til forhandlinger i Finansministeriet.

Her påpegede Barfoed, at det vil øge arbejdsudbuddet, hvis man fjerner den grønne check i modsætning til at hæve bundskatten, hvilket isoleret set vil begrænse danskernes lyst til at arbejde mere.

Torsdag var det så Dansk Folkepartis tur til at møde Bjarne Corydon. Og det skete med et angreb på idéen om at skære i den grønne check, hvilket ifølge Kristian Thulesen Dahl risikerer at ramme især lavtlønnede:

- Vi synes, det største problem er, at man begynder at fjerne den grønne check, som er en kompensationsordning, vi var med til at indføre for de laveste indkomstgrupper.

- Når man begynder at fjerne den, så har det en skæv social profil, mener Kristian Thulesen Dahl, som i stedet vil finansiere de lavere energiafgifter ved at bruge færre penge på omstilling til vedvarende energi.

Regeringen og Venstre har i forbindelse med deres aftale slået på, at danskerne trods højere bundskat og lavere grøn check i gennemsnit vil få en gevinst på 240 kroner årligt, når brændeafgiften fjernes, og varmeregningen falder.

Ifølge Finansministeriets beregninger vil de højtlønnede dog få mest. De 10 procent rigeste danskere vil få 460 kroner ekstra til rådighed, mens de 10 procent lavestlønnede vil få 30 kroner, viser Finansministeriets tal.

/ritzau/