Bjarne Laustsen: Brandbiler skal også kunne bruges, når ilden er slukket

Skrevet af Elo Christoffersen

10/12/2012

Dagens topnyheder

Mange juletræstændinger i år foregået uden brandvæsenets deltagelse, som det ellers er en tradition over hele landet. Det skyldes Skat's regler om, at brandvæsenets udrykningskøretøjer kun kan bruges til beredskabsmæssige indsatsopgaver.

- Det er en skam, at Skat's rigide regler skal sætte en stopper for, at brandvæsenet også må deltage i velgørende arrangementer, såsom fx juletræstændinger. Det kan have en forebyggende effekt og give en større samhørighed mellem brandfolk og borgerne, at de mødes, uden at der behøver at være ild og røg, fortæller Bjarne Laustsen, MF (S), præsident for Beredskabsforbundet. Han peger på, at reglerne for området må lempes.

Fokus på denne sag skyldes blandt andet en sag i Tikøb ved Helsingør, hvor en borger sidste år anmeldte en brandmand til Skat for at køre julegaver ud til børn for en lokal sportsklub.

- Vi har behov for at få skatteminister Holger K. Nielsen til at udarbejde en positivliste, hvor brandvæsenets køretøjer på en række områder vil kunne anvendes uden at have en direkte relation til en beredskabsmæssig indsatsopgave. Det kan blandt andet være brug af køretøjer til uddannelse af ungdomsbrandkorps, til brug for beredskabets frivillige til arrangementer, sikkerheds- og demonstrationsøvelser til lokalearrangementer, til uddeling af røgalarmer eller til juletræstænding. Pointen er at skabe synlighed omkring brandvæsenets opgaver på andre områder end kun sluknings- og redningsopgaver. Brandvæsenet er langt mere end det og skal være en naturlig del af hverdagsbilledet. Derfor er forhåbningen, at brandvæsenet til næste jul vil kunne være med til at tænde træet uden frygt for at få eftersendt en opkrævning fra Skat, fortæller Bjarne Laustsen.