Bløde stole og kunst skal sikre politiet i Aahus bedre afhøringer

Skrevet af Holger Madsen

13/12/2012

Dagens topnyheder

Fra krimiserierne kender vi de mørke og hårde afhøringslokaler, hvor hårdkogte betjente trækker informationer ud af mistænkte forbrydere.

Men i virkeligheden fungerer det meget bedre med lækre og lyse lokaler med kunst på væggene, bløde stole og en god kop kaffe.

Det viser erfaringerne fra Østjyllands Politi i Aarhus nu, og den viden er til glæde for både politiet og de afhørte.

Hos Østjyllands Politis Efterforskningsafdeling stræbes der nemlig hele tiden efter, at den afhørte føler sig respekteret, tryg og fair behandlet efter en afhøring.

Og for at blive endnu bedre til det har afdelingen allieret sig med KA-stud. i tværkulturelle Studier Thea Bækgaard fra Københavns Universitet. I tre måneder har hun haft en fast plads hos efterforskningsafdelingen, hvor hun har set nærmere på, om omgivelserne for afhøringen understøtter den følelse af tryghed og respekt, som politiet ønsker.

I sin tid på politigården i Aarhus har Thea Bækgaard både haft fokus på at få borgerne til at føle sig trygge hos politiet, men samtidig har hun arbejdet med at inddrage afhøringslokalets fysiske indretning som et strategisk værktøj i afhøringerne.

- Jeg har set på, hvad den fysiske indretning kan gøre, for at man føler sig godt tilpas, respekteret og taget alvorligt, når man er inde og blive afhørt af politiet. Men jeg har også set på, hvilken betydning det kan have for politiet, at afhøringen foregår i de rigtige omgivelser. For bløde stole, kaffe og ro kan faktisk have en adfærdsregulerende effekt over for nogle mennesker, der ofte er nervøse og utrygge ved situationen. Og er man det, vil man ofte forsøge at komme væk fra situationen, siger Thea Bækgaard.

Og det kan have store konsekvenser for politiets efterforskningsarbejde. Det kan nemlig  medvirke til, at vedkommende, der bliver afhørt, ubevidst undlader at fortælle detaljer i sin forklaring for hurtigere at kunne komme væk fra den utrygge situation, og dermed kan vigtig information gå tabt.

Men det ikke er nok med et afhøringslokale med bløde stole, borgerne skal mærke ro og tryghed hele vejen op til afhøringslokalet og tilbage igen.

- For at opnå  succes med den såkaldte non-verbale kommunikation, hvor man kan medvirke til en følelse af tryghed, ro og åbenhed via fysiske ting, skal det kommunikeres til borgeren under hele ophold hos politiet, og der skal være en entydig kommunikation hele vejen igennem, siger Thea Bækgaard, der dog understreger, at kunsten, kaffen og de andre elementer ikke kan stå alene, men skal tænkes som et hjælpemiddel til optimere fundamentet for afhøringen.

- Formålet med mine undersøgelser er at gøre politifolkene opmærksomme på, hvor meget vores omgivelser påvirker os, så de kan tænke det ind i deres afhøringsstrategi. Men selve afhøringsdisciplinen forbliver det vigtigste værktøj i deres værktøjskasse, siger Thea Bækgaard.

For medarbejderne i Østjyllands Politis efterforskningsafdeling har det været meget givtigt at have en udefra til at se på afdelingens fysiske rammer med andre øjne.

- Thea har været med til at gøre os opmærksomme på, hvor vigtig kommunikation og omgivelserne er for resultatet af vores afhøringer. Og vores medarbejdere har, i det små, ændret deres  indretning af kontorer, men også deres kontakt med borgerne, siger leder af efterforskningsafdelingen for personfarlig og IT-kriminalitet, fungerende vicepolitiinspektør Claus Danø.

Han håber på sigt at kunne indrette et decideret afhøringslokale med farver, planter, tæpper og måske et par bløde stole.

- Vi ved, at det virker, for det har vi gode erfaringer med fra vores videoafhøringslokale på Center for Børn udsat for Overgreb på Aarhus Universitetshospital, Skejby, siger han.

Thea Bækgaards undersøgelser munder ud i en større rapport, som Østjyllands Politi, og for den sags skyld resten af Dansk Politi, får glæde af.