Børnehaver i Varde i fare for at blive for små

Skrevet af Elo Christoffersen

06/02/2013

Mest læste i dag

Børnehaverne Kilden i Billum, Regnbuen i Horne, Lundparken i Lunde og Starup Børnehave er i fare for at blive for små i de kommende år. De nærmer sig de 35 børn, som Varde Byråd har sat som minimum i en institution eller afdeling.

Fra 2010 til 2012 er antallet af børnefødsler faldet med 148 i Varde Kommune. Det mærker man i dagplejen, og fødselstallet vil i løbet af få år slå igennem i daginstitutionerne:

- Tallene taler deres tydelige sprog. Det er ikke noget, vi vil tage fat på her og nu, men vi vil følge udviklingen tæt, og det vil være naturligt at kigge på dagtilbud, når vi i den kommende byrådsperiode kigger på skolestrukturen, siger formand for udvalget for børn og undervisning Karl Haahr (L).

Udvalget for børn og undervisning anbefaler byrådet at sætte en analyse af dagtilbudsstrukturen i hele kommunen i gang og at se på området sideløbende med skolestrukturen i 2014.