Borgere i Horsens sviner

Skrevet af Elo Christoffersen

05/11/2012

Mest læste i dag

Mange borgere sviner ved Horsens Kommunes miljøstationer rundt om i byen. Det er alt fra øldåser, kød fra tømte frysere til sække med haveaffald, oplyser Horsens Kommune.

Kommunen pointerer, at miljøstationerne kun er til papir og flasker.

Borgernes vane med at efterlade affald på den måde skyldes ikke nødvendigvis, at miljøstationerne er fyldte.

- Problemet med at folk sætter alle mulige former for affald ved siden af stationerne er stigende, fortæller Anne Dorthe Christensen, Affald og Genbrug og tilføjer, at ansatte i Horsens Kommune bruger adskillige ekstra arbejdstimer på at få det fjernet.

- I nogle tilfælde har dyr nået at sprede affaldet ud over et stort område. Andre gange er affaldet så tungt, at det ikke kan løftes manuelt. Det kan være sække med mursten, som vi hyppigt ser eller vådt haveaffald, siger Anne Dorthe Christensen.

Problemet med, at affaldet ikke afleveres på rette sted, er fra tid til anden særligt stort i nogle af byens kvarterer. Her lader borgerne sække med dagrenovation stå på gaden, hvilket kan tiltrække rotter. Det samme gælder for kød fra tømte frysere eller hjemmeslagtning, som folk også af og til stiller fra sig ved miljøstationerne.

Der er i alt opstillet omkring 115 miljøstationer i Horsens Kommune. De fleste bliver tømt en gang om ugen. Miljøstationerne er kun beregnet til papir, glas, flasker og batterier. Dagrenovation bliver hentet af skraldemændene, mens øvrigt affald skal afleveres på genbrugspladserne.