Cepos: SF's dagpengeplan rammer beskæftigelsen

Det vil gå ud over beskæftigelsen og de offentlige finanser, hvis SF's dagpengeløsninger realiseres.

Det vurderer cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den liberale tænketank Cepos efter at have regnet på partiets forslag, som blev præsenteret onsdag.

SF vil halvere genoptjeningsperioden fra 12 til seks måneder og sikre langtidsledige et års arbejdsmarkedsydelse, efter dagpengeperioden er udløbet.

- Når man gør dagpengesystemet mere generøst ved at gøre det lettere at komme tilbage i systemet, og samtidig giver folk mulighed for at blive i systemet et år ekstra på en arbejdsmarkedsydelse, så vil der være flere, der er på overførselsindkomst, og det betyder højere offentlige udgifter, påpeger cheføkonomen.

Han har regnet sig frem til, at SF's forslag tilsammen vil betyde en forøgelse af de offentlige udgifter på 1,4 milliarder kroner og et fald i beskæftigelsen på 5000 personer.

Det sidste skyldes ifølge cheføkonomen, at de ledige vil holde sig fra at søge lavtlønnede job, så længe de kan få dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse.

- Hvis man er på den maksimale dagpengesats, så får man enten et lille tab eller slet ingen gevinst, hvis man tager et lavtlønsjob til 115 kroner i timen, påpeger Mads Lundby Hansen, som uddyber:

- Når man forlænger ydelsernes varighed, er der nogle, som vil undlade at søge ledige job. Det giver lavere skatteindtægter, og dermed er der både en udgiftseffekt og en indtægtseffekt på de offentlige finanser.

Han opfordrer i stedet politikerne til at gå den modsatte vej og sænke dagpengesatserne med 10 procent.

- Generelt er det veldokumenteret i videnskabelige undersøgelser, at lavere dagpenge og kontanthjælp øger beskæftigelsen, fordi det vil gøre det mere attraktivt at søge arbejde.

- Og der er rigtig mange jobåbninger på det danske arbejdsmarked, hvor vi ser cirka 500.000 jobskifter om året, og det er højt i forhold til andre lande, påpeger cheføkonomen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip