Dam klar med to ændringer til integrationsforslag

21/05/2015 19:04

admin

Nyheder

Mest læste i dag

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) gør et nyt forsøg på at samle flertal bag regeringens integrationsudspil. Noget udsædvanligt er ministeren klar med to ændringsforslag til sit eget lovforslag, der allerede er blevet førstebehandlet i Folketinget.

For at imødekomme indvendinger fra blandt andre Venstre er Henrik Dam Kristensen for det første klar med et ændringsforslag, der præciserer, at det skal "tilstræbes", at flygtninge er beskæftiget 37 timer om ugen med arbejde og sprogundervisning.

- Vi har et fælles ønske om, at når man kommer til Danmark, så skal man arbejde for sin ydelse. Det bliver nu meget skarpt præciseret, at det skal tilstræbes at være en fuld arbejdsuge på 37 timer, siger Henrik Dam Kristensen.

I regeringens udspil har det hidtil heddet, at jobparate flygtninge skal være i løntilskud, praktik eller nyttejob "mindst 10 timer om ugen". Dertil kommer sprogundervisning på 20 timer.

Det har ført til kritik fra Venstre for, at regeringen slækker på kravet om fuld tid. Ifølge Henrik Dam Kristensen har det hele tiden været regeringens holdning, at kommunerne skulle sigte efter sammenlagt 37 timer, men det bliver nu præciseret.

Det andet forslag betyder, at alle flygtninge fremover opfattes som jobparate, når de kommer til Danmark. Også selvom de ikke kan dansk.

Efter tre måneder skal en konkret vurdering afgøre, om de fortsat kan betegnes som jobparate. Det sidste forslag skal modvirke, at kommunerne i dag kategoriserer mange flygtninge som ikke-jobparate.

Dermed forsøger regeringen at imødekomme to af Venstres tre krav for at lægge stemmer til forslaget. Det sidste krav - lavere ydelser til indvandrere - vil Henrik Dam Kristensen dog ikke efterkomme.

- Vi har lige fået en fattigdomsrapport i Danmark, som viser, at det går den rigtige vej. Og det ønsker vi ikke at ændre på med flere fattige børn i Danmark, siger Henrik Dam Kristensen.

Dermed er det fortsat et åbent spørgsmål, om regeringen kan samle flertal for forslaget, der efter planen skal vedtages inden sommerferien.

Henrik Dam Kristensen afviser, at han burde have gjort mere for at få de øvrige partier med i en aftale, inden forslaget blev lagt i folketingssalen med kort til sommerferien:

- Det her er ikke i nærheden at være panik før lukketid. Det er et ordentligt, sagligt lovforslag, hvor vi nu laver nogle præciseringer, som jeg selv er godt tilfreds med.

- Hvis den sunde fornuft råder i Folketinget, som den plejer at gøre, så bør der være et flertal for forslaget, siger Henrik Dam Kristensen.

/ritzau/