Danmark dømt af EU for smøl med vandplaner

Danmark er torsdag blevet dømt ved EU-Domstolen i Luxembourg for smøl med at vedtage de såkaldte vandplaner.

Allerede i december 2009 skulle den danske lovgivning have været på plads, så vi kunne efterleve EU's vandrammedirektiv. Det kræver, at åer, søer, kystnære farvande og grundvand i 2015 skal være i god økologisk tilstand.

Men først i sidste uge kunne regeringen meddele EU, at vandplanerne nu omsider er en realitet. Det skulle være sket allerede den 22. marts 2010.

Det var EU's afgående miljøkommissær, Janez Potocnik, der i februar 2014 tabte tålmodigheden med Danmark og indbragte regeringen for EU-Domstolen.

- Forsinkelse af planerne kan betyde, at man ikke opnår den ønskede vandkvalitet, lød miljøkommissærens begrundelse.

Der er flere årsager til den voldsomme forsinkelse. VK-regeringen trak udarbejdelsen af vandplanerne i langdrag efter stærke protester fra landbruget, og EU-Kommissionen reagerede med den første advarsel - en såkaldt åbningsskrivelse - den 4. juni 2010.

Da SR-regeringen kom til i 2011, var planerne allerede flere år forsinkede. Den ny regering var så ivrig efter at få EU-lovgivningen på plads, at den gennemførte en høring med så kort svarfrist, at Natur- og Miljøklagenævnet pålagde regeringen til at begynde forfra.

Danmark bliver ifølge EU-Dommen ikke pålagt straf - bortset fra, at Kongeriget Danmark skal betale sagens omkostninger.

/ritzau/

 

Dagens Gossip