Danmark har EU's højeste udgifter til socialhjælp

Skrevet af admin

|

21/11/2013

Dagens topnyheder

De danske udgifter til forskellige former for social sikring ligger helt i top i en sammenligning af, hvor meget de enkelte EU-lande bruger på ting som pension, sygedagpenge og arbejdsløshedsunderstøttelse.

Ifølge en opgørelse fra Eurostat med de seneste sammenlignelige tal fra 2011 brugte det offentlige i Danmark et beløb svarende til 34,4 procent af bruttonationalproduktet til sociale udgifter.

Flere af de store EU-lande som Tyskland og Frankrig ligger også i nærheden af 30 procent og er dermed med til at trække EU-gennemsnittet op på 30,4 procent.

Men der er langt ned til de øst- og centraleuropæiske lande, hvor Letland ligger i bunden af statistikken med sociale udgifter på 15,1 procent af bruttonationalproduktet.

Over hele EU gør det sig gældende, at det offentliges socialudgifter set i forhold til bruttonationalproduktet er steget støt fra 2008. Det skyldes i høj grad, at selve bruttonationalproduktet er faldet under den økonomiske krise.

Ser man på det offentliges sociale udgifter i forhold til hver enkelt borger, ligger Danmark på tredjepladsen i EU med en udgift per person på 138 pps, som er en kunstig form for valuta, der bliver brugt til at sammenligne købekraft på tværs af valutaer og grænser.

I dén opgørelse ligger Luxembourg helt i top med 184 pps per borger, mens Rumænien skraber bunden med et indekstal på 28.

Opgørelsen over, hvor det offentliges sociale ydelser bliver brugt, viser også store forskelle fra land til land.

Langt de fleste af de 28 EU-lande bruger flest penge på de ældre. Her ligger Danmark med 43,4 procent af de samlede socialudgifter tæt på EU-gennemsnittet.

Den danske statskasses udbetalinger til diverse former for sundhedsudgifter er med 33,3 procent af det samlede socialbudget en smule under gennemsnittet.

De 12,5 procent, Danmark bruger på familier og børn, er blandt de højeste andele i EU og en del over gennemsnittet på otte procent.

Den danske udgift til arbejdsløse på 5,5 procent af det offentliges socialbudget holder sig lige på EU-gennemsnittet, mens udgifterne til boligstøtte og støtte til socialt udsatte på 5,3 procent er lidt højere end normen i EU.

/ritzau/