Danske ledere eksporterer åben virksomhedskultur

Udstationerede danske ledere viderefører ubevidst en åben virksomhedskultur, der er baseret på tillid, samarbejde og ligeværd. Disse værdier fremmer innovation, og det er derfor vigtigt at lederne bliver bevidste om den rolle, de spiller for udviklingen af virksomheden, fastslår arbejdsmarkedsforsker fra Københavns Universitet i ny ph.d.-afhandling. I afhandlingen undersøger Christina Colclough hvad der sker med kulturen i en danskejet multinational industrivirksomhed, når den flytter dele af produktionen ud af Danmark. Den undersøgte virksomhed arbejder med industrifremstilling af specialprodukter og er grundlagt i Danmark, men er senere blevet global med aktiviteter i mange lande, blandt andet Polen og Rusland, hvor virksomhederne ofte er strengt hierarkisk opbygget.

- I praksis viderefører de udstationerede ledere en virksomhedskultur, der - ligesom i Danmark - er baseret på tillid, samarbejde og ligeværd. De østeuropæiske medarbejdere i undersøgelsen bemærker for eksempel, at de danske ledere står i samme kø i kantinen som dem selv. De lægger også mærke til, at de danske ledere værdsætter og belønner deres initiativer, eksempelvis med udbetaling af lønbonus for gode ideer, siger Christina Colclough.

Det var først, da Christina Colclough spurgte ind til de konkrete eksempler fra medarbejderne, at lederne tænkte over, at de brød de lokale normer. Det ser hun som et tegn på, at den danske virksomhedskultur er så indgroet i lederne, at de ubevidst fører den videre.

Organisering i teams forbedrer innovation
Medarbejderne i virksomhedens datterselskaber er organiseret i teams, hvor de har relativt stor selvbestemmelse, især i det danske datterselskab. I Polen og Rusland spirer selvstændigheden, og den vokser i takt med at medarbejderne føler sig fortrolige med den flade samarbejdsorienterede struktur.

- Organiseringen af arbejdet i teams er vigtig, for det er her medarbejderne først og fremmest opbygger tillidsrelationer og gradvist begynder at udveksle ideer. Opleves ideudvikling først naturligt ét sted, bliver det også nemmere at dele disse tanker med andre, f.eks. med ledelsen, siger Christina Colclough.
 

 

Dagens Gossip