Danske rederier er trætte af korruption

Danske rederier sejler over hele verden, og det er ikke et ukendt fænomen, at de må betale smøringspenge, som også kunne kaldes bestikkelse, til myndighederne for at papirarbejdet i havnene kan gå hurtigere igennem.

Det vil Danmarks Rederiforening gøre noget ved, for korruptionen er en stor udfordring for skibsfarten.

- Smøringspenge er en stor udfordring for skibsfarten, men også for de berørte lande, hvor samfundene skævvrides.

- Problemet kan ikke løses af enkelte rederier eller søfartsnationer, men kræver en fælles, global indsats og nogle sociokulturelle ændringer i de lande, hvor normalen ofte er, at myndigheder skal have gaver for at udføre deres arbejde, siger Maria Bruun Skipper, der er chefkonsulent i Danmarks Rederiforening i en pressemeddelelse.

Er en besætning ikke villig til at betale smøringspenge eller gaver til myndighederne, kan det få konsekvenser. Rederierne har konkrete eksempler på, at myndighederne har forsinket skibets afgang fra havnen som straf. Og det kan få store økonomiske konsekvenser for rederierne, hvis de ikke leverer lasten til aftalt tid.

Det er set i afrikanske lande, hvor et dansk skib blandt andet møder havnemyndighederne, sundhedsmyndighederne og immigrationsmyndighederne, og det kan være en udfordring for personalet om bord at afvise at give gaver.

Maria Bruun Skipper peger på, at i så global en branche som skibsfarten er det tæt på utænkeligt ikke at støde på udfordringer omkring korruption og ikke mindst smøringspenge.

- Mange steder i verden er det fortsat kutyme og en indgroet del af kulturen, at virksomheder, som et udtryk for almindelige høflighed, afleverer gaver eller mindre pengebeløb til de lokale myndigheder, siger hun.

For at få overblik over omfanget og ideer til at bekæmpe korruption, holder rederiforeningen et seminar om korruption den 8. oktober, hvor også organisationen Transparency International deltager.

- Seminaret vil kaste lys over de konkrete udfordringer, shipping-virksomheder møder ude i verden og ikke mindst, hvordan vi kan tackle korruption og smøring gennem en fælles indsats, siger Maria Bruun Skipper.

/ritzau/