Danskerne har talt: Så synd er det (ikke) for lærerne

Kirstine Petersen

|

03/12/2014

Dagens topnyheder

26 procent af danskerne har intet tilovers for de mange udmeldinger om stressende arbejdsforhold og kort forberedelsestid, der den seneste tid har lydt fra lærere og faglige organisationer på folkeskoleområdet. 

Ifølge en Wilke-undersøgelse, foretaget for fagbevægelsens netavis, Avisen.dk, svarer en fjerdedel af danskerne således, at “brok og mange sygemeldinger fra lærerne virker som klynk”. 

Svarpersonerne er blevet spurgt ind til deres syn på lærernes arbejdsindsats i forhold til at implementere den nye folkeskolereform. 

En stor gruppe bakker op
Sammenlægger man de svarpersonerne, der mener, at lærerne er under pres, med den gruppe, der har forståelse for, at lærerne finder ændringerne svære, er der dog opbakning at hente.

Samlet set svarer 65% af svarpersonerne enten, at “lærerne er blevet presset for hårdt, og at de gør alt, hvad de kan”, eller de svarer at “al forandring er svær, det skal bare have tid”. 

Det får Andreas Rasch-Christensen, der er forsknings- og udviklingschef ved Via University College, til at konkludere følgende:

- Undersøgelsen viser, at danskerne godt kan forstå, at man skal diskutere, hvor meget forberedelsestid lærerne skal have, siger Andreas Rasch-Christensen til Avisen.dk.