Danskerne: Ingen gift henover vores drikkevand

Skrevet af admin

|

26/11/2013

Dagens topnyheder

Otte ud af ti danskere vil forbyde landmænd, gartnere og skovejere at bruge sprøjtegift på arealer, hvor der dannes grundvand, som bruges til drikkevand. Det viser en ny meningsmåling fra TNS Gallup.

- Det viser, hvor meget rent drikkevand ligger danskerne på sinde uanset partifarve, og at de er villige til at beskytte grundvandet mod sprøjtegift, også selvom det vil koste noget, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge grundvandseksperter er der brug for at beskytte drikkevandet bedre end de 25-meters zoner, som i dag er obligatoriske rundt om vandværkernes drikkevandsboringer.

Opbakningen til drikkevandet går på tværs af politiske skel. 87 procent i rød blok bakker helt eller overvejende op om et forbud. Men også i blå blok er 74 procent enige eller overvejende enige i, at et forbud er en god idé.

Ifølge Dansk Vand- og Spildevandsforening, Danva, er der brug for at beskytte yderligere cirka 10 procent af vandindvindingsområderne eller cirka 20.000 hektar. Skal landbruget kompenseres for tabet, vil det ifølge Danva koste omkring 40 millioner kroner årligt.

Men det skal holdes op imod, at der i årene 1999-2008 er lukket 1.273 boringer på grund af sprøjtegift i. Årlig lukning af omkring 100 boringer har store samfundsomkostninger, da nye boringer koster to til fem millioner kroner.

Viceformand Lars Hvidtfeldt fra Landbrug & Fødevarer påpeger, at lukningerne altovervejende skyldes fortidens synder og sprøjtemidler, som ikke er godkendt længere.

Knap halvdelen og langt den største gruppe af danskerne mener, at staten eller kommunen må kompensere landmændenes tab ved øgede forbud.

Kun godt hver fjerde mener, at landmanden skal hænge på regningen, og kun hver tiende mener, at vandforbrugerne bør betale via højere vandafgifter.

/ritzau/