Danskerne skylder store summer til kommunerne

Den aktuelle finanskrise har givet inddrivelsen af gælden vanskelige vilkår, fordi både borgeres og virksomheders likviditet er presset. Nye tal for udviklingen i de kommunale restancer viser imidlertid, at restancerne i 2012 ser ud til at have stabiliseret sig. Udviklingen er positiv og vidner om, at det er muligt at få bremset stigningen i restancerne.
Som opfølgning på kommuneaftalen har Skatteministeriet, Kommunernes Landsforening (KL) og et antal udvalgte kommuner nu indgået et strategisk partnerskab, der frem mod kommuneforhandlingerne for 2014 vil sætte fokus på optimering af arbejdsprocesser og forbedring af lovgivningen på inddrivelsesområdet.

Lønindeholdelse virker
Omdrejningspunktet i det gensidige forpligtende partnerskab er at sikre den overordnede koordinering af konkrete initiativer til styrkelse af den fælles opkrævnings- og inddrivelsesopgave med det klare formål at nedbringe de kommunale tilgodehavender.

- Partnerskabet mellem KL og SKAT skal være med til at sikre, at de kommunale restancer bliver nedbragt. Samarbejdet skal styrke den fælles opkrævnings- og inddrivelsesindsats, f.eks. ved at sikre, at sagerne hurtigere fører til lønindeholdelse. Vi kan simpelthen se, at det er et effektivt værktøj. Det vil forhåbentlig betyde, at vi ser et fald i de kommunale restancer, som er steget de senere år, siger administrerende direktør i KL, Kristian Wendelboe.

Restancerne skal længere ned
Fra 1. januar 2013 får SKAT ny struktur med en selvstændig direktør på inddrivelsesområdet. Den kommende inddrivelsesdirektør Jens Sørensen ser frem til samarbejdet med kommunerne.

- Restancer og inddrivelse er en opgave, som både SKAT og kommunerne har aktier i. Derfor kræver det også succes på begge sider af hegnet, hvis vi skal have restancerne endnu længere ned. Det handler både om at begrænse antallet af nye sager, men også om at få inddrevet de penge, som borgerne og virksomhederne allerede skylder i dag. I SKAT kommer området til at være i fokus i de kommende år, og jeg er helt overbevist om, at vi kan få meget ud af samarbejdet med kommunerne.
 

 

Dagens Gossip