De har 1.5 millioner danske kunder: Nu er der penge på vej

Skrevet af Emil Martesen

01/12/2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Nu er der penge på vej.

Dagens topnyheder

TryghedsGruppen opnåede et resultat på 491 millioner kroner i årets første tre kvartaler primært som følge af et positivt forsikringsserviceresultat og investeringsresultat i Tryg. Resultatet er væsentligt over sidste års resultat på 9 millioner kroner efter tredje kvartal.

Det skriver TryghedsGruppen i en pressemeddelelse.

Ejerskabsandel øges fortsat

TryghedsGruppens ejerandel af Tryg udgjorde 47,2 procent efter tredje kvartal, hvilket er en stigning fra 45,8 procent efter tredje kvartal sidste år.

Tryg annoncerede i oktober 2023 et aktietilbagekøbsprogram på 1 milliard kroner. TryghedsGruppen har fortsat et mål om på sigt at øge ejerandelen af Tryg til over 50 procent og deltager derfor ikke i aktietilbagekøbsprogrammet. Det er forventningen, at TryghedsGruppens ejerandel vil stige ca. 0,5 procentpoint som følge heraf.

TrygFonden fastholder uddelingsniveau

TrygFonden har uddelt 390 millioner kroner i årets første tre kvartaler. Der er afsat en samlet pulje på op til 680 millioner kroner for hele året, hvorfor der stadig er penge på vej ud af fonden.

TrygFonden fastholder dermed et stabilt og højt uddelingsniveau med mulighed for flere tryghedsskabende aktiviteter i 2023.

Strategiske regionale projekter

Som led i den samlede pulje på 680 millioner kroner indgår en ny ramme på 30 millioner kroner til strategiske regionale projekter i TryghedsGruppens fem regionale råd.

Blandt andet har TryghedsGruppens regionale råd i Midtjylland i tredje kvartal gennemført en medlemsafstemning med henblik på at høre medlemmernes ønsker til, hvad TrygFonden skal sætte særligt fokus på i arbejdet med at skabe mere tryghed i regionen de kommende år.

Af afstemningens tre mulige emner valgte medlemmerne ”Alle skal kunne færdes trygt online”. I alt 33.015 deltog i afstemningen, hvilket svarer til 10,41 procent af det samlede antal medlemmer i regionen.