Departementschef: Rønn sendte mega-mail om statsløse

Tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) sendte en alenlang mail med "input" til folkene bag den redegørelse om statsløse-skandalen, der i marts 2011 endte med at koste hende sin ministerpost.

Det kom frem i de sidste minutter mandag af den sidste af i alt 43 vidneafhøringer i Statsløsekommissionen, der har strakt sig over mere end et år.

Oplysningen om Rønns mail kom fra hendes daværende departementschef, Claes Nilas, der flere gange tidligere har givet udlægninger af sagsforløbet, der afviger fra Birthe Rønn Hornbechs.

Claes Nilas beretter blandt andet, at Birthe Rønn Hornbech modsatte sig, at en bestemt embedsmand skulle være skribent på redegørelsen og forløbet omkring de statsløse, der i bund og grund handler om, at ministeriet stillede konventionsstridige krav til opnåelse af statsborgerskab.

Samtidig sendte ministeren en mail få dage før, redegørelsen skulle afleveres.

- Hun sendte en lang mail med inputs til redegørelsen. Det var en meget, meget omfattende mail fra ministeren om redegørelsen og andre ting, forklarer Claes Nilas.

I den åbenbart ordrige mail kommer Rønn Hornbech - ifølge Claes Nilas' forklaring - ikke med nogle af de indvendinger overfor sagsforløbet, som hun under kommissionens afhøringer af hende siden hen er gået i rette med.

Det drejede sig eksempelvis om beslutningen fra februar 2009 om at fortsætte myndighedernes behandling af de statsløses rettigheder, som, man længe mente, var på kant med konventionerne - og som senere hen også viste sig at være det.

- Ministeren ville ikke stille sagerne i bero. Det kan jeg tydeligt huske, fordi ministeren nævnte hensynet til Folketingets Ombudsmand, forklarer Claes Nilas.

- Jeg var også inde på, at hvis hun traf den beslutning, så kunne der komme forkerte afgørelser ud af det, siger han.

Birthe Rønn selv har tidligere afvist, at hun med fuldt overlæg beordrede en fortsættelse af fejlbehandlingen af de statsløses sager.

I stedet har hun fastholdt, at hun troede, at alle regler blev overholdt, og at hendes verden "faldt sammen", da hun i efteråret 2009 får at vide, at man overtræder to internationale konventioner, som Danmark for årtier siden har underskrevet.

Efter afslutningen af vidneafhøringerne skal Statsløsekommissionen nu skrive sin redegørelse, som ventes offentliggjort i august 2014.

/ritzau/

 

Dagens Gossip