Derfor får rockermorder rabat i røverisag

Selv om Kasper Smedegaard Knudsen ifølge Retten i Næstved var hovedmanden i et røveri mod Kongsted Sparekasse, så slipper han markant billigere end sine kumpaner.

Det skyldes et princip i strafudmålingen i dansk retspleje kaldet modereret kumulation.

Det betyder, at der gives en form for rabat, når man straffes for flere forbrydelser på en gang. For eksempel giver et enkelt indbrud måske 40 dages fængsel, mens 20 indbrud ikke giver 20 gange 40 dage - men måske et halvt år.

I for eksempel færdselssager gælder et andet princip kaldet absolut kumulation. Her lægges straffene oven i hinanden. En sag med enkeltstående forseelser, der giver bøder på for eksempel 2000, 1500, 3000 og 5000 kroner vil altså samlet udløse en bøde på 11.500 kroner.

Ifølge straffeloven skal en tiltalt nyde godt af denne rabatordning, selv om han på forhånd er dømt i andre sager. Fordelen opnår han, hvis de tidligere domme er faldet for forhold, der er begået efter den dom, som skal afsiges.

i denne sag er Smedegaard dømt for røveri og vold i 2013, men røveriet mod sparekassen blev begået i 2012.

Derfor skal retten behandle det, som var det én og samme sag, når det gælder strafudmålingen.

Det er straframmen for det alvorligste forhold - i dette tilfælde groft røveri - som sætter den øvre grænse for den samlede straf, altså 10 års fængsel.

Retten i Næstved har dog haft mulighed for at lægge et ekstra år oveni, da Kasper Smedegaard Knudsen mangler at afsone et års fængsel i forbindelse med drabet på en ledende Bandidos-rocker. Han blev dømt i den sag tilbage i år 2000.

Reelt får Kasper Smedegaard 11 års fængsel for sin rolle i tre sager: Overfald på Lyngbyvej, røveri mod familie og røveri mod Kongsted Sparekasse plus et år fra den gamle drabsdom.

/ritzau/

 

Dagens Gossip