Det mener Det Radikale Venstre om offentlighedsloven

Skrevet af admin

|

02/12/2013

Dagens topnyheder

Resolution vedtaget af Det Radikale Venstres landsmøde i september 2012:

Nej til indskrænkninger i adgangen til aktindsigt

Radikale Venstre skal arbejde for en ny, offensiv og moderne offentlighedslov. Planerne om at undtage alle dokumenter, der kan anvendes til brug for ministerbetjening, er en klar indskrænkning af de nuværende principper for aktindsigt, hvilket Radikale Venstre er imod.

et er heller ikke en god idé at undtage kommunikationen mellem ministre og folketingsmedlemmer for indsigt, hvilket også blev foreslået af udvalget bag betænkningen om offentlighedsloven.

Den nye offentlighedslov skal derfor ikke indføre indskrænkninger af det hidtidige niveau for åbenhed og mulighed for indsigt, men nøjes med at gennemføre nødvendige moderniseringer af loven i lyset af den teknologiske og it-mæssige revolution.

Resolution vedtaget af Det Radikale Venstres landsmøde i september 2013:

Fortsat arbejde for mere åbenhed i den offentlige forvaltning

Radikale Venstre vil fortsat arbejde på at få ændret offentlighedsloven med henblik på at indføre mere åbenhed.

Undtagelse for aktindsigt af alle dokumenter, der kan anvendes til brug for ministerbetjening, er en klar indskrænkning af de hidtidige principper for aktindsigt, hvilket Radikale Venstre er imod.

Det er heller ikke en god idé at undtage kommunikationen mellem ministre og folketingsmedlemmer for indsigt.

En ændret offentlighedslov skal derfor ikke indeholde indskrænkninger af det niveau for åbenhed og mulighed for indsigt, som var gældende for loven fra 1985, men dog opretholde de nødvendige moderniseringer af loven i lyset af den informationsteknologiske udvikling.

/ritzau/