DIF og DGI: Vi vil have flere til at dyrke idræt

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) lytter til anbefalingen om, at organisationerne skal arbejde tættere sammen.

I analysen om idrættens struktur og økonomi, som Kulturministeriet offentliggjorde tidligere fredag, peges på potentialet i et tættere samarbejde mellem de store idrætsorganisationer.

Det skal ske for at løse nogle af de udfordringer, foreningsidrætten står over for - og på grund af behovet for at understøtte og videreudvikle det frivillige arbejde i foreningerne.

Det er et potentiale, som DIF og DGI er opmærksomme på og allerede i gang med at indløse, forklares det i en samlet pressemeddelelse.

- Vi er glade for den positive vurdering af vores aktiviteter i analysen. Men vi hviler ikke på laurbærrene, og derfor har DIF og DGI i fællesskab opstillet en ambitiøs vision for dansk idræt.

- I den ligger, at der i 2025 skal være 50 procent af den danske befolkning, der dyrker idræt i en forening, og 75 procent af den danske befolkning skal være idrætsaktiv.

- Ved at samle kræfterne om en række fælles indsatser kan vi både styrke det frivillige foreningsarbejde og danskernes muligheder for at dyrke idræt og motion, siger DGI-formand Søren Møller.

DIF og DGI nedsatte i slutningen af 2013 en fælles arbejdsgruppe. Den ledes af de to organisationers næstformænd og har fået til opgave at vurdere, hvordan visionen kan realiseres.

Anbefalingen om en sammensmeltning af DIF og DGI må dog ikke gå ud over den frivillige idræt, mener DIF-formand Niels Nygaard.

- Vi vil gerne advare imod eventuelle overvejelser om - i den politiske proces der nu følger efter analysen - at styrke andre dele af idrætten på bekostning af den frivillige foreningsidræt.

- Det vil i givet fald være et skridt i en helt forkert retning, hvis ambitionen er at få flere til at dyrke idræt, siger Niels Nygaard.

DGI-formanden, som tidligere har drøftet en fusion med DIF, er enig med Niels Nygaard.

- Den frivillige idræt udgør rygraden i dansk idræt. Hvis den svækkes, vil det stride mod analysens konklusioner.

- Vi opfordrer politikerne til at gå i en tæt dialog med DIF og DGI om at få flere danskere til at dyrke idræt regelmæssigt - og gerne i en idrætsforening, siger Søren Møller.

/ritzau/

 

Dagens Gossip