DN: Blåt skovforslag er knæfald for landbruget

Blå bloks idé om at lade 20 procent af de danske statsskove ligge urørt hen er en rigtig god idé - hvis bare det blev ved det. Men i virkeligheden er der tale om en rigtig skidt byttehandel, mener Danmarks Naturfredningsforening, DN.

- Forslaget går jo ud på at lave en byttehandel. Nu kan vi få noget mere natur i statens skove, og så skal man til gengæld opgive beskyttelse af et tilsvarende areal i det åbne land. Det er en uhellig byttehandel.

- Vi holder fast i, at naturen ikke kan handles, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i DN.

Hun mener, at forslaget, som præsenteres af Venstre, er et knæfald for landbruget. For med Venstres forslag vil cirka 25.000 hektar i det åbne land - moser, enge og heder - kunne indgå i landbrugets dyrkning, da det ikke længere beskyttes.

De cirka 25.000 hektar svarer til det areal, som Venstre vil lade stå urørt i statsskovene.

- Jeg får den opfattelse, at det mere er en hjælp til landbruget end en hjælp til naturen. Venstres dagsorden er at hjælpe landbruget what so ever, og jeg ser kun dette forslag som et led i det, siger hun.

Ella Maria Bisschop-Larsen er uenig med Venstre i, at man ville kunne gøre mere for flere arter, hvis man fokuserer på skovene i stedet for på landbrugslandet. Der er ifølge DN nemlig slet ikke de samme arter i skoven som i det åbne land.

Til sammenligning med blå bloks forslag har regeringen i sin Naturplan Danmark lagt op til at lade blot 250 hektar ligge. Det er 100 gange mindre end i de borgerliges udspil.

Og Danmarks Naturfredningsforening har længe efterlyst et forslag, som gav større beskyttelse af statsskovene.

- Der har været mange muligheder for at gøre mere, end der er gjort. Regeringen er langt hen ad vejen i gang med at gøre mere, men de kunne gøre det hurtigere.

- Så Venstre-forslaget er godt nok. Men byttehandlen, som hele forslaget hviler på, skal ikke ind. Det er dér, vi står af, siger hun.

/ritzau/

 

Dagens Gossip