Domstol: Man skal have ret til at blive glemt på nettet

Det er ikke nemt at bevare privatlivets fred på internettet, som ikke glemmer. Men en spansk statsborger har forsøgt og klaget over Google for at få søgemaskinen til at fjerne et af de hits, der kommer frem, når man søger på spanierens navn.

EU-Domstolen har nu afsagt dom over retten til at blive glemt, og den siger, at personer har ret til at bede internetgiganten Google om at slette personlig data, der kommer frem på dens søgemaskine.

Domstolen konstaterede imidlertid, at der skal være en afvejning mellem den berørte persons rettigheder til privatlivets fred og retten til beskyttelse af personoplysninger overfor internetbrugernes interesse i den pågældende oplysning.

Det er altså en afvejning mellem den private persons grundlæggende rettigheder over for oplysningens art og offentlighedens interesse i den - eksempelvis hvis det drejer sig om en offentlig person.

Dommen kommer i forlængelse af en sag med den spanske statsborger Mario Costeja González. Som de fleste andre, har Mario Costeja González prøvet at "google" sig selv og for at se, hvad der dukker op. Men søgeresultaterne var krænkende, mente spanieren.

Ved en søgning på Mario Costeja Gonzálezs navn kommer et link frem til to sider i den spanske avis La Vanguardia fra januar og marts 1998.

Siderne nævner en tvangsauktion over fast ejendom, der skete i forbindelse med en beslaglæggelse, der skulle inddrive gæld, som spanieren havde til den sociale sikringsordning.

I 2010 indgav Mario Costeja González derfor en klage til Agencia Española de Protección de Datos (det spanske databeskyttelsesagentur, AEPD) over den spanske avis La Vanguardia, Google Spain og Google Inc.

Mario Costeja González ville have fjernet eller ændret disse sider så hans personlige oplysninger ikke længere fremgik eller på anden vis ikke kom frem på søgemaskinerne, når man søgte på hans navn.

Beslaglæggelsen, som han har været genstand for, har været afgjort i adskillige år, og han mente ikke, at det havde nogen aktuel relevans i dag.

Klagen mod La Vanguardia blev afvist, men Mario Costeja González fik til gengæld medhold i sin klage mod Google, som blev pålagt at fjerne oplysningerne fra deres søgeindeks og gøre dem utilgængelige i fremtiden.

Google Spain og Google Inc. anlagde derefter to sager ved landsretten i Spanien for at få annulleret AEPD's afgørelse. Den spanske ret spurgte i den forbindelse EU-Domstolen til råds.

Nu er det op til den spanske ret at afgøre, hvordan de vil tolke domstolens svar i sagen mellem Mario Costeja González og Google.

/ritzau/

 

Dagens Gossip