Du har krav på en diagnose inden for 30 dage

* 1. september 2013 trådte den såkaldte udredningsgaranti i kraft.

* Den betyder, at patienter, der bliver henvist fra deres praktiserende læge til sygehus ved mistanke om alvorlig sygdom, inden for 30 dage enten skal have stillet en diagnose eller have en plan for det videre udredningsforløb.

* Kun hvis der er faglige årsager til det, kan udredningen strække sig længere, og så skal der lægges en plan for det videre forløb.

* I forbindelse med udredningsgarantien blev der 1. januar 2013 indført en differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg.

* Når man så har fået en diagnose, har man ret til at blive behandlet inden 30 eller 60 dage afhængig af, hvor alvorlig lidelsen er.

* Formålet er at give sygehusene større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af behandlingen og skabe bedre mulighed for at prioritere de mest alvorligt syge først.

* 1. september 2015 træder udredningsgarantien også i kraft for psykisk syge patienter.

Kilde: Sundhedsministeriet

/ritzau/

 

Dagens Gossip