Efter DMI-varsel om voldsomt vejr: Alle danskere får særlig opfordring

Emil Martesen

3 uger siden

|

21/06/2024
Nyheder
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Efter DMI-varslet får alle danskere en særlig opfordring.

Dagens topnyheder

DMI varsler om kraftig nedbør og risiko for lokale skybrud flere steder i landet. Hvis man bor i et af de områder, der kan blive ramt, kan man selv være med til at forebygge skader.

Sådan lyder meldingen i en pressemeddelelse.

”Vi ved af erfaring, at vandskader er nogle af de skader, det tager lang tid at udbedre, og vi ved også, at det er nogle af de skader, der kan belaste familier personligt, eftersom ens bolig kan være ubeboelig i en periode. Vi vil derfor gerne hjælpe med gode råd til forebyggelse, så man helt kan undgå vandskader, og hvis det ikke er muligt at undgå vandskader, kan man gøre meget for at minimere skadernes omfang med nogle simple råd", siger Trine Bechmann Henningsen, skadechef i LB Forsikring.

LB Forsikring har derfor disse gode råd.

Gode råd til at forebygge skybrud og kraftig nedbør:

 • Luk alle vinduer - især ovenlysvinduer

 • Forbered din kælder eller dit kælderrum. Løft så mange ting som muligt væk fra kældergulvet

 • Opbevar de ting, der ikke tåler vand, på hylder, reoler eller i plastbeholdere – det kan du med fordel gøre hele året

 • Fjern løse tæpper

 • Rens dine tagrender, tagnedløb, nedløbsbrønde og udendørs afløbsriste for blade og evt. affald. Tjek lysskakter, og få dem renset

 • Lav en aftale med naboen. Er du ikke hjemme under et skybrud eller et kraftigt regnvejr, kan du med fordel lave en aftale med et familiemedlem eller en bekendt i nabolaget om at se efter dit hus eller dit fritidshus.


Er uheldet ude?

Har du fået skader på dit hus eller dit indbo efter skybrud eller et kraftigt regnvejr, er det vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab. Samtidig er det vigtigt, at du gør, hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er.

 • Brug handsker og gummistøvler, når du rører ved de våde ting

 • Fjern det indtrængende vand – er det kloakvand, der er trængt ind i dit hus, er det dog vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab for at rekvirere et skadeservicefirma, da arbejdet med kloakvand kan være sundhedsskadeligt

 • Flyt de ting, som er blevet våde

 • Fjern våde gulvtæpper og lignende

 • Sæt eventuelt en affugter i gang, så rummet/rummene bliver aftørret.