Ekspert: Flyttekrav til statsansatte kan være ulovligt

Nye ansættelsesregler for statsligt ansatte kan meget vel vise sig at være i strid med både funktionærloven og flere andre arbejdsretlige bestemmelser.

Det vurderer ekspert i arbejds- og ansættelsesret advokat Karen-Margrethe Schebye, efter at statens personalekontor, Moderniseringsstyrelsen, har rundsendt et cirkulære med de nye regler til samtlige ministerier.

Af reglerne fremgår det blandt andet, at ansatte i staten fremover forpligter sig til at flytte med, hvis jobfunktionen flytter - ellers må man opsige sin stilling.

- Det kan være i strid med de gældende regler i funktionærretten om, at en væsentlig ændring i stillingen kræver et varsel svarende til den ansattes opsigelsesvarsel, siger Karen-Margrethe Schebye.

- Men om det reelt er en overtrædelse af loven og reglerne, vil kræve, at man afprøver det i en konkret sag, som typisk vil foregå ved en civil domstol, siger arbejdsretseksperten.

Indholdet af cirkulæret kan ifølge Karen-Margrethe Schebye også vise sig at skurre mod grænserne for ledelsesretten, der angiver, hvad en arbejdsgiver reelt har ret til at bestemme.

- Når man helt ukritisk siger, at alle skal ansættes på vilkår, der for mange vil vise sig at være irrelevante, så rejser spørgsmålet sig, om hvorvidt kravet er tilstrækkeligt sagligt - altså om det beror på et driftsmæssigt hensyn, siger hun.

- Og gør det ikke det, så er vi ude i, at der kan være tale om misbrug af ledelsesretten, hvilket formentlig vil kunne afklares ved en sag for Arbejdsretten, siger Karen-Margrethe Schebye.

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CTU) har ifølge Politiken på vegne af en række forbund igangsat en juridisk gennemgang af det nye cirkulære.

Af hensyn til sin tavshedspligt kan Karen-Margrethe Schebye ikke oplyse, om hun er en del af denne eller andre juridiske undersøgelser af cirkulæret.

/ritzau/

 

Dagens Gossip