Ekspert: K-krav om børnecheck kan være nyttesløs

Selv om De Konservative er ved at mønstre et flertal uden om regeringen, der skal pålægge den at administrere efter dansk lovgivning i stedet for EU-retten i sagen om børnechecken, kan det være skønne spildte kræfter.

Sådan lyder vurderingen fra forvaltningsekspert på Aalborg Universitet Sten Bønsing.

Han vurderer nemlig, at den danske regering ikke kan håndhæve det danske optjeningsprincip, så udlændinge først får børnecheck, når de har arbejdet to af de seneste 10 år i Danmark, hvis det strider mod EU's regler.

Heller ikke hvis der er flertal for det i Folketinget og heller ikke hvis det bliver vedtaget ved lov.

- Regeringen er forpligtet til at følge EU-reglerne, og det er domstolene også. Så man kan beslutte alt det, man vil, indtil det kommer til domstolene, for de ville skulle håndhæve EU-reglerne, siger Sten Bønsing.

Forvaltningseksperten mener, at det springende punkt er, hvorvidt det danske optjeningskrav strider mod EU eller ej. Det mener regeringen, at det gør, men det er De Konservatives formand Lars Barfoed ikke enig i.

Sten Bønsing vurderer, at det mest sandsynlige er, at sagen i første omgang bliver prøvet ved en dansk retsinstans.

- Man anlægger en sag ved de danske domstole, og så skal de finde ud af, om de kan overskue EU-retten godt nok. Og hvis de mener, det er EU-stridigt, så skal de dømme for EU-reglerne, og hvis de er i tvivl, så kan de kontakte EU-Domstolen.

- Endelig kan der blive anlagt et egentligt EU-overtrædelsesspørgsmål ved EU-Domstolen, siger Sten Bønsing.

Regeringens støtteparti Enhedslisten har bebudet, at man vil stemme for De Konservatives forslag, såfremt partiet ikke kan blive enige med regeringen om strammere regler mod social dumping.

Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen i sommer har regeringen administreret retten til børnepenge efter en EU-forordning, der sikrer udlændinge børnepenge fra den danske stat fra første arbejdsdag i Danmark.

/ritzau/

 

Dagens Gossip