Energibranchen begræder tilbageslag for grøn elvarme

Hvis regeringens finanslovsforslag går igennem, vil det igangværende pilotprojekt, der skal sikre mere fjernvarmeproduktion via grøn el og store varmepumper, blive skrottet.

Samtidig er der udsigt til, at afgiftsfritagelsen for elbiler bortfalder til nytår, og det er blandt andet Lars Aagaard, der er direktør for Dansk Energi, skuffet over.

Han mener, at regeringen dermed forsømmer at få det fulde udbytte af den igangværende omstilling til vedvarende energi.

- I dag kommer den overvejende del af vores el fra vindkraft og biomasse. Derfor skal man – som det også ønskes bredt politisk – måle grøn omstilling på, hvor meget grøn strøm vi bruger i varmen og transporten.

- Det ønske hæmmer regeringen ved at trække stikket på demonstrationsprojektet til varmepumper og ikke levere en afklaring på elbilerne, siger Lars Aagaard.

Han bakkes op af Dansk Fjernvarme, som minder om, at der netop i disse år skal foretages store investeringer i nye fjernvarmeanlæg.

- Det er et regulært energipolitisk selvmål, når regeringen nu vil lægge varmepumperne på is. Konsekvensen bliver, at vi misser en historisk chance for at få den grønne strøm fra vindmøllerne ind i fjernvarmesystemet.

- Dermed går vi glip af en enorm samfundsmæssig værdi, siger Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme.

Dansk Fjernvarmes tænketank, Grøn Energi, har beregnet, at staten frem til 2020 kan hente et samlet provenu på 700 millioner kroner, hvis man gør det attraktivt for fjernvarmeselskaberne at investere i store varmepumper.

/ritzau/

 

Dagens Gossip