Enhedslisten vil have mindsteløn til nyttejob

Mens regeringen presses for at hjælpe de arbejdsløse, som falder ud af dagpengesystemet, kræver Enhedslisten nu også, at kontanthjælpsmodtagerne hjælpes.

Forud for forhandlingerne om næste års finanslov foreslår Enhedslisten, at ydelserne hæves igen - og særligt for de unge arbejdsløse og de samboende. Og så skal loven ændres, så aktivering i nyttejob som et minimum sker til overenskomstmæssig løn. Det skriver Information.

- Vi så helst, at kontanthjælpsreformens nedskæringer helt blev sløjfet. Men hvis det viser sig ikke at være muligt, så vil vi arbejde for at sikre reelle forbedringer af de økonomiske vilkår for de hårdest ramte grupper, siger Enhedslistens socialordfører, Pernille Skipper, til avisen.

- Det er ikke mindst de unge arbejdsløse, som har fået deres indkomst halveret, og de samlevende som rammes af den gensidige forsørgerpligt, fortsætter hun.

Kontanthjælpsreformen medfører, at unge under 30 år uden uddannelse får uddannelseshjælp på niveau med SU i stedet for kontanthjælp, mens unge under 30 år med uddannelse fortsat modtager kontanthjælp, men på niveau med SU.

I de perioder, hvor de unge med uddannelse deltager i aktive tilbud, får de et aktivitetspålæg, så de fastholder en samlet ydelse, der svarer til den nuværende kontanthjælpssats.

Samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, har fra årsskiftet fået pligt til at forsørge hinanden, når én af dem søger om kontanthjælp (2014 er et overgangsår, hvor den nye ordning får halv virkning, red.).

Ifølge Pernille Skipper er det også nødvendigt at gøre op med nyttejob, hvor unge under 30 skal arbejde for deres kontanthjælp.

- Hvis arbejdsløse sættes i arbejde, så skal det da som minimum være på almindelige løn og arbejdsvilkår, siger socialordføreren til Information.

/ritzau/