Er kvinder bedre mennesker end mænd? Det antyder ny undersøgelse

admin

426 uger siden

|

20/05/2016

Dagens topnyheder

I de seneste mange store indsamlinger på tv har det været muligt at sende donationer via SMS. Det har fået danskerne til at sende masser af donationer afsted, da det nu ikke kræver den store indsats at få den rare følelse af at hjælpe andre.

Danske Inmobile.dk har lavet en undersøgelse baseret på deres data fra SMS-donationer omkring hvilket køn, der donerer flest penge ved disse indsamlingsshows, og denne viser en klar overvægt i kvindernes favør. Faktisk viser undersøgelsen, at hele 73 % af de danske bidrag til de seneste indsamlinger har været fra kvinder. Det vil altså sige, at tre ud af fire donationer kommer fra kvinder, men hvad kan årsagen til dette være?

Kvinderne er i fokus

En så markant forskel i donationerne fra de to køn kan ikke være tilfældig. Den første tanke, der rammer de fleste, er, at kvinder lettere føler empati for sagerne end mænd, og denne tankegang er nok ikke helt ved siden af. Et par af de seneste indsamlinger har især haft fokus på områder, som typisk er nogle der berører kvinder dybt. Et eksempel på dette var Røde Kors’ landsindsamling i 2014.

Her var temaet ”Når mor mangler”, hvilket i stor stil taler til kvindernes indre modergen. Lene Bull, forsker i kønsadfærd, mener, at dette ikke er en tilfældighed, og at velgørenhedsorganisationerne bevidst har rettet deres markedsføring imod kvinderne.

- Sloganet for de seneste års indsamlinger er jo så klokkeklart rettet imod kvinder, som for eksempel ved "Når mor mangler..." fra Røde Kors. Der er generelt i indsamlinger en tematisering af børn, hvilket traditionelt set bliver set som noget kvinder tillægger en stor vigtighed i deres eget liv, og derfor antages at reagere på, siger Lene Bull.

Muligheden for donation via SMS har øget danskernes donationer

Undersøgelsen fra Inmobile.dk viser dog samlet set en positiv tendens. Hvis man ignorerer den markante forskel på mænd og kvinders villighed til at donere penge til gode formål, så er der en overordnet tendens til, at vi danskere donerer mere og mere.

Spørger man direktøren i Inmobile.dk, Søren Vesterager Guldager, mener han, at den samlede stigning i danskernes donationer i stor grad skyldes muligheden for at stemme og donere via SMS.

- Det er ganske enkelt hurtigere, nemmere og mere simpelt end traditionelle bankoverførsler og girokort. I en travl hverdag har man ikke tid til at hive kortet op ad lommen og logge på netbank, og så er det måske lidt for nemt at sige ”det har jeg altså ikke tid til”, eller ”så donerer jeg bare næste gang der samles ind”, siger Søren Guldager Larsen.

Spørgsmålet for velgørenhedsorganisationerne er så, hvordan man kan få mændene op på samme niveau som kvinder. Er der visse emner, som mænd vil finde mere interessante? Eller kan man få mændene mere med på en anden måde?

Det mener direktøren for Inmobile.dk.

- Vores forventninger er, at vi vil se mændenes donationer nærme sig kvinderne mere og mere. Til dels fordi flere finder ud af, hvor nemt det er at sende en donation afsted via SMS, men også fordi vi forventer, at velgørenhedsorganisationerne i stigende grad vil begynde at rette deres markedsføring imod mændene, siger Søren Guldager Larsen.